K samotnému útoku československých parašutistů z výsadku Anthropoid na symbol okupační moci a současně vysokého představitele nacistické strany i SS památník nejenom soustřeďuje všechny dostupné poznatky historiků, ale zájemcům přímo nabídne dojem, jako kdyby se oni sami stali svědky této akce. Nebo i jejími účastníky: nechybí totiž ani pohledy očima jednotlivých aktérů.

Jak Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, parašutistů, kteří byli k provedení diverzní akce vysláni z Velké Británie, tak i Heydricha, jenž poté, co spatřil Gabčíka s nefunkčním samopalem, přikázal zastavit (a dokonce se podle tradičního podání v kabrioletu postavil s pistolí v ruce) či jeho řidiče Johannese Kleina. A rovněž náhodné svědkyně Marie Navarové. Zájemce si tak může vybrat hned z šesti různých úhlů pohledu.

Skutečně detailní představení akce parašutistů nabídne panenskobřežanský památník díky virtuální realitě. Premiérově tuto novinku představí v sobotu 28. května, kdy se zde uskuteční Den Jana Kubiše. Vidět událost přímo před očima – díky pomoci speciálních brýlí – návštěvníkům umožní poznat významné historické momenty skutečně objektivně; s vyvrácením četných smyšlenek, které je obestírají.

Právě to bylo cílem projektu připravovaného osm měsíců, připomněl Vlastislav Janík, ředitel Oblastního muzea Praha-východ, k němuž památník náleží. „Idea ztvárnit útok ve virtuální realitě vyplynula téměř sama o sobě. Co jiného totiž z celé operace Anthropoid ztvárnit z reálného pohledu hlavních aktérů, než právě vlastní útok, který je stále zahalen mnohými mýty a nánosy dohadů a spekulací,“ připomněl ředitel k projektu, který vyšel na 894 tisíc korun bez DPH. Peníze poskytl kraj, který je zřizovatelem muzea.

Akční scény doplní historické poučení

Scény, které v muzeu umožní sledovat hned desatery speciální VR brýle, doplňují také informace o samotné operaci Anthropoid; o jejím účelu, významu i dopadech. Nechybí ani krátké životopisy představující jednotlivé aktéry, do jejichž postav se návštěvník může vcítit.

Unikátní zážitek mohou účastníci školních výprav absolvovat v rámci běžného vstupného, jež v tomto případě činí 20 korun na žáka. Dostupný bude od víkendu i běžným návštěvníkům, pokud ke standardnímu vstupnému připlatí 20 korun.