K samotnému útoku československých parašutistů z výsadku Anthropoid na symbol okupační moci a současně vysokého představitele nacistické strany i SS památník nejenom soustřeďuje všechny dostupné poznatky historiků, ale zájemcům přímo nabídne dojem, jako kdyby se oni sami stali svědky této akce. Nebo i jejími účastníky: nechybí totiž ani pohledy očima jednotlivých aktérů.

Jak Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, parašutistů, kteří byli k provedení diverzní akce vysláni z Velké Británie, tak i Heydricha, jenž poté, co spatřil Gabčíka s nefunkčním samopalem, přikázal zastavit (a dokonce se podle tradičního podání v kabrioletu postavil s pistolí v ruce) či jeho řidiče Johannese Kleina. A rovněž náhodné svědkyně Marie Navarové. Zájemce si tak může vybrat hned z šesti různých úhlů pohledu.

Skutečně detailní představení akce parašutistů nabídne panenskobřežanský památník díky virtuální realitě. Premiérově tuto novinku představí v sobotu 28. května, kdy se zde uskuteční Den Jana Kubiše. Vidět událost přímo před očima – díky pomoci speciálních brýlí – návštěvníkům umožní poznat významné historické momenty skutečně objektivně; s vyvrácením četných smyšlenek, které je obestírají.

Unikátní stroj PM1000.
Unikátní stroj opravující koleje měří víc než kilometr. Pomůže zkrátit omezení

Právě to bylo cílem projektu připravovaného osm měsíců, připomněl Vlastislav Janík, ředitel Oblastního muzea Praha-východ, k němuž památník náleží. „Idea ztvárnit útok ve virtuální realitě vyplynula téměř sama o sobě. Co jiného totiž z celé operace Anthropoid ztvárnit z reálného pohledu hlavních aktérů, než právě vlastní útok, který je stále zahalen mnohými mýty a nánosy dohadů a spekulací,“ připomněl ředitel k projektu, který vyšel na 894 tisíc korun bez DPH. Peníze poskytl kraj, který je zřizovatelem muzea.

Akční scény doplní historické poučení

Scény, které v muzeu umožní sledovat hned desatery speciální VR brýle, doplňují také informace o samotné operaci Anthropoid; o jejím účelu, významu i dopadech. Nechybí ani krátké životopisy představující jednotlivé aktéry, do jejichž postav se návštěvník může vcítit.

Ze slavnostního slibu nových příslušníků středočeské policie na nádvoří Muzea Policie ČR v Praze.
FOTO: Středočeští policisté přivítali 43 kolegů, potřebovali by desetkrát tolik

Unikátní zážitek mohou účastníci školních výprav absolvovat v rámci běžného vstupného, jež v tomto případě činí 20 korun na žáka. Dostupný bude od víkendu i běžným návštěvníkům, pokud ke standardnímu vstupnému připlatí 20 korun.