Přičemž oceňuje nejen městský úřad v aplikaci pro mobilní telefony či tablety nebo systém chytrého parkování, ale také úsilí, které veřejnost tolik nevidí: práce na elektronizaci a automatizaci interních procesů úřadu nebo na odpovědném energetickém managementu veřejných budov.

Pochvaly pro nadstandard

Samolepka Přívětivý úřad na vchodových dveřích může přivítat příchozí i jinde. Letos vedle Kolína bodovaly městské úřady v kladenském okrese: druhou příčku v rámci kraje získali ve Slaném a třetí patří Kladnu. A zřejmě není náhodou, že v soutěži takzvaných obcí III. typu, tedy měst vykonávajících funkce obcí s rozšířenou působností (jichž je v kraji celkem 26; od jednoho do tří v každém okrese) uspěly tyto úřady už v minulosti.

Jednotlivé úřady ministerstvo posuzuje především z hlediska jejich přístupnosti pro občany, transparentnosti a komunikace s úřadem, připomněl Michal Kopecký, tajemník Úřadu Městské části Praha 2, který získal druhé místo v hlavním městě; za Prahou 13 a před Prahou 7. „Vyhodnocoval se například počet úředních hodin, zavádění moderních IT nástrojů, zveřejňování dokumentů a informací na webových stránkách a komunikace s občany,“ připomněl, co všechno hrálo roli. Samo ministerstvo uvádí, že základní kategorií je poskytování nadstandardních služeb – či běžných služeb v nadstandardní kvalitě.

Hodnocení vychází z dotazníkového průzkumu, přičemž elektronické formuláře úřady vyplňovaly on-line už v únoru. Vyhlášení vítězů, jež se plánovalo v rámci konference Moderní veřejná správa, však neumožnila opatření proti šíření koronaviru; zrušena byla i samotná konference. Samolepky, diplomy a trofeje tak budou předány distančně - poštou.

Příkladné úspory i poradenství

Chvály se letos ve středních Čechách dočkal také úřad v Benešově. V brožuře s příklady dobré praxe, a tedy hodných následování, ministerstvo představuje tamější environmentálně odpovědný přístup města. Jde jak o „zelené úřadování“ s hospodárným provozem včetně omezení spotřeby energií a materiálu, tak opatření v dalších činnostech: od rozšiřování systému třídění odpadů až po instalaci chytrého veřejného osvětlení. Jako poučení pro ostatní v této publikaci figuruje rovněž radnice ve Slaném, nabízející místním občanům bezplatnou právní poradnu. I když jsou vypsány „úřední hodiny“, lidé se objednávají na konkrétní čas a svůj dotaz sdělují předem, aby byla zajištěna plynulost.

Soutěž Přívětivý úřad ve Středočeském kraji

- 2020: 1. Kolín, 2. Slaný, 3. Kladno
- 2019: 1. Kolín, 2. Kladno, 3. Slaný
- 2018: 1. Černošice, 2. Kolín, 3. Kladno
- 2017: 1, Benešov, 2. Černošice, 3. Dobříš
- 2016: 1. Kladno, 2. Kolín, 3. Benešov

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR