Zabránit podobným situacím, kdy okřídlená slova o tom, že chudoba cti netratí, jaksi tak úplně neplatí, se dlouhodobě snaží program Obědy do škol. Zapojení do tohoto projektového záměru i pro školní rok 2021/2022 schválili jednomyslně středočeští zastupitelé. Počítá se s tím, že zapojeno bude celkem 1340 dětí z mateřských a základních škol, případně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

„Zaplacení oběda je přímou podporou dětí ze sociálně slabých rodin ve věku od tří do 15 let, které by si jinak školní stravování nemohly dovolit,“ konstatoval náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Upřesnil, že kraj se sice stará o administrativní stránku projektu, sám však školní stravování platit nebude: peníze získá prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Potřebná částka, která dosahuje 6,79 milionu korun, by podle Michalikových slov konkrétně měla být hrazena 85 z procent Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze zbývajících patnáct procent ze státního rozpočtu.

Partnerem pro kraj by mělo být 146 škol a čtrnáct jídelen, z nichž však některé zastřešují větší počet škol. Celkem by se tak v rámci kraje mělo zapojit 188 mateřských a základních škol i gymnázií.