„Řidičkám a řidičům měřili zrak zkušení optometristé, a to hned na dvou přístrojích,“ poznamenala. S tím, že nejprve byli zájemci o zjištění stavu svého zraku testováni na přístroji schváleném německou policií pro screening zrakových funkcí řidičů a řidiček s brýlemi i bez nich – přičemž už z tohoto prvního testování se motoristé dozvěděli, zda je jejich zraková ostrost taková, aby na řízení bezpečně viděli.

Detailnější vyšetření následovalo na přístroji od jednoho z výrobců brýlových čoček. „Ten zájemcům poskytl informace, zda trpí nějakými očními vadami – jako například krátkozrakostí, dalekozrakostí, či astigmatismem,“ připomněla Suchánková. S tím, že během pětihodinové preventivní akce si nechalo zkontrolovat zrak bezmála šest desítek zájemců: 18 ve věkovém intervalu mezi 18 a 40 roky, 15 ve věku od 41 do 55 let a 23 nad 56 roků. Rovnoměrné zastoupení tedy měly všechny věkové skupiny.

Středočeská policie chystá i další akce, na kterých si řidiči budou moci nechat zkontrolovat zrak. „Zájemce budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí Policie ČR,“ slíbila Suchánková.

Zdroj: Youtube