Kdo mohl vidět neveřejné dokumenty?

Podle všeho popisuje situaci, kdy Pánek, tedy ještě v roli šéfa zastupitelského výboru, měl v doprovodu zástupce jisté auditorské firmy navštívit správu silnic a vyžádat si předložení řady dokumentů, vztahujících se především k veřejným zakázkám. „Vesměs se jednalo o interní neveřejné dokumenty této příspěvkové organizace kraje,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky ve středeční tiskové zprávě k podanému trestnému oznámení. Z jejích dalších slov plyne, že podezření na možné spáchání trestného činu souvisí s následným jednáním jednoho z těchto dvou blíže neupřesněných návštěvníků.

Problém zřejmě spočívá v tom, že k představiteli společnosti nabízející služby auditorů se tímto způsobem mohly dostat jinak nedostupné dokumenty týkající se činnosti správy silnic. Ten přitom právě v té době připravoval nabídku do vývěrového řízení, v němž kraj hledal auditorskou firmu, jež si ve středočeské správě silnic posvítí na finanční toky a vnitřní procesy. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Ilustrační foto.
Zájem o kontrolu hospodaření správy silnic má prověřit kriminálka

Kraj má podezření na neoprávněnou výhodu

Zda je tenhle výklad událostí správný, hejtmanství nechce komentovat. Již ve středeční tiskové zprávě nicméně zmiňuje nejen audit, ale i to, že do výběrového řízení na jeho provedení se přihlásila společnost, kterou zastupovala jedna z osob, jejichž jména figurují v podaném trestním oznámení. „Firma, kterou tato osoba zastupovala, následně uplatňovala námitky proti výběru nejvhodnějšího uchazeče. Existuje tak podezření, že uvedené osoby po předchozí vzájemné dohodě v souvislosti se zadáním veřejné zakázky měly v úmyslu opatřit společnosti účastnící se výběrového řízení výhody při zpracování nabídky pro výběrové řízení na úkor jiných soutěžitelů,“ formulovala Frintová informace, které kraj nyní považuje za vhodné zveřejnit.

Audit má odpovědět na vážné nařčení

Ke Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje (která nefunguje v režimu technických služeb, jež by provozovaly sypače, silniční válce či sekačky trávy, ale působí jako manažerská kancelář, jež na potřebné práce najímá firmy) přilákal loni mimořádnou pozornost právě Pánek. A to tvrzením o svém přesvědčení, že v organizaci, která ročně hospodaří se dvěma miliardami korun, se z této částky ztratí neznámo kam celá desetina: dvě stě milionů. „Nesmysl,“ reagovala na veřejném zasedání zastupitelů na jeho slova hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že jasnou odpověď mají dát právě závěry auditu.

Ilustrační foto.
Za porušení protikuřáckého zákona hygienici v kraji vybrali dvacet tisíc

Odplata a varování, ohrazuje se podezřelý

„Trestní oznámení považuji za pomstu současného vedení Středočeského kraje za to, že jsem upozornil na stamilionové škody v KSÚS. Vedení kraje tím vzkazuje všem zastupitelům Středočeského kraje, kteří jsou nespokojeni s hospodařením, aby mlčeli, protože jinak bude následovat tvrdý trest,“ prohlásil ve čtvrtek Pánek. Vedení kraje se nepochybně ohradí, že tahle slova nemají s pravdou zhola nic společného – a na podání trestního oznámení se krajští radní v pondělí usnesli prostě proto, že existuje podezření ze spáchání trestného činu. Konkrétně zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. A je proto na místě, aby věc prošetřila policie. 

Auditu ve správě silnic, kolem něhož se debaty točí, se nyní věnuje společnost BDO Advisory. Zakázku jí v listopadu zadali krajští radní jakožto vítězi veřejné soutěže, který uspěl s nejnižší nabídkovou cenou. Výběr auditorské firmy provázely intenzivní politické diskuse, kdy se krajská opozice v čele s ODS a STAN ohrazovala vůči ceně, již považovala za příliš nízkou, a zpochybňovala i kvalifikaci auditorů.

Vyjmutí dotace na projekt Čapí hnízdo spojovaný s údajně nezákonným postupem Andreje Babiše a jeho spolupracovníků z evropského financování neschválili v úterý členové Výboru Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy.
Vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování Středočeši nepodpořili

§ 256: Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě

1. Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako člen organizované skupiny,
b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

3. Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.

4. Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch a spáchá takový čin jako úřední osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

Zdroj: trestní zákoník (zákon číslo 40/2009 Sb.)

Ilustrační foto.
Velmi silný vítr pokácel desítky stromů

Spory kolem zakázek: daly se pořídit levněji?

Opoziční zastupitel Michael Pánek (ODS), jehož se týká trestní oznámení podané krajským úřadem, ve čtvrtek připomněl dlouhodobě známé skutečnosti o nedobrém stavu silnic II. a III. třídy a jejich mostů, které kraj spravuje. „Stejně tak je známá špatná údržba těchto silnic,“ prohlásil. Krajská správa a údržba silnic podle jeho slov hospodařila v letech 2014–2016 s objemem peněz ve výši 5,5 miliardy korun – přičemž Pánek zopakoval své dřívější nařčení, že při jejich utrácení nejméně v uvedené době, kdy kraj vedli sociální demokraté společně s komunisty, docházelo minimálně k nehospodárnostem. Naznačil, že zakázky byly zadávány příliš draho – a to proto, že se tak dělo nesprávně a nepoctivě. 

Z pozice předsedy finančního výboru zastupitelstva loni upozorňoval na své podezření týkající se účelového dělení zakázek. Nyní shrnuje, co chtěl tehdy řešit: zaráží ho, jako velký podíl prací objednávala správa silnic v režimu VZMR – veřejných zakázek malého rozsahu, kdy se nepožádá otevřené výběrové řízení, kam se může se svou nabídkou přihlásit kdokoli, ale zadavatel přímo osloví několik firem s žádostí o předložení cenové nabídky. Stejnými výhradami se ostatně netajil ani někdejší radní pro oblast pro oblast majetku, investic a veřejných zakázek Martin Macháček (STAN). 

„Úspora u těchto soutěží VZMR je okolo dvou procent, kdežto u veřejných soutěží je to patnáct procent,“ odkázal Pánek na běžně dosahované rozdíly oproti očekávané ceně zakázky při různých způsobech volby dodavatele. „Téměř tři miliardy z celkových 5,5 miliard korun vyplatila KSÚS za období 2014–16 jen sedmi firmám – z celkového počtu 621 fakturujících firem. To svědčí o tom, že obesílané firmy v soutěžích KSÚS se s velkou pravděpodobností opakují,“ doplnil, co před necelým rokem kritizoval. A volal po změně. 

Obdobně hovořil i Macháček. To, že s těmito námitkami neuspěli, stejně jako spory kolem auditu ve správě silnic, představitelé krajské ODS a STAN na podzim řadili k příčinám rozpadu středočeské vládnoucí koalice (v ní působili společně s hnutím ANO a Nezávislými Středočechy). Nyní kraj vedou ANO a ČSSD s podporou komunistů.

Pánek ve čtvrtek uvedl, že své výhrady před necelým rokem předkládal hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové i jejímu stranickému kolegovi z ANO, radnímu pro oblast dopravy Františku Petrtýlovi. Na jednání zastupitelů Jermanová Pánkovi naznačila, že se mýlí – a odkázala na to, že více ukáže audit procesů ve správě silnic. K tomu si nyní Pánek posteskl: „Doposud se nic nezměnilo ani nevyšetřilo. Jediným výsledkem mého upozornění je, že Středočeský kraj na mne podal trestní oznámení z vymyšleného důvodu: že prý prosazuji jednu auditorskou firmu pro audit KSÚS.“

Sluší se však připomenout, že trestní oznámení podané krajským úřadem podle všeho nehovoří o prosazování jedné firmy, ale o konkrétním jednání – a ano, právě ve spojitosti se zmiňovanou firmou – vyvolávajícím podezření, že mohl být spáchán trestný čin. Do sporů politiků a jejich slovních půtek kolem čísel a úřednických postupů tak zasáhnou nejen specialisté na ekonomiku a právo v roli auditorů, ale s největší pravděpodobností i kriminalisté.

Ilustrační fotografie.
Ani skvělá pověst restaurace nic nezaručuje, varují hygienici