Některé nemocnice ve Středočeském kraji sice již v uplynulých dnech odvolaly stav hromadného postižení osob, jinde ale tento stav nadále trvá. Například v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Zdravotnickému personálu tu musí stále vypomáhat Armáda ČR, Český červený kříž a také hasiči.

„Nadále zůstává plné ARO,“ sdělila v závěru pracovního týdne mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Téma návratu do normálního provozu a obnovení některých oddělení tu s ohledem na počet personálu není teď na pořadu dne. „Jako první pravděpodobně obnovíme provoz oddělení, jejichž fungování není závislé na ARO,“ dodala mluvčí.

Ke zrušení stavu hromadného postižení osob zatím nepřikročí ani v Oblastní nemocnici Kladno. „K datu 12. dubna bylo hospitalizováno 56 pacientů s koronavirem, z toho počtu vyžaduje 11 pacientů péči na lůžkách intenzivní péče,“ řekla mluvčí Hana Plačková.

V dalších středočeských nemocnicích je situace lepší. Třeba Oblastní nemocnice Kolín zrušila stav hromadného postižení osob v pondělí. „Klesá celkový počet hospitalizovaných s covid-19. Pokles je zhruba o 50 procent,“ uvedl ředitel Petr Chudomel s tím, že se snižuje i počet nemocných zaměstnanců.

Postupný – ale zatím jen velmi pozvolný – návrat k normálnímu provozu plánují v nemocnici v Mělníku, Příbrami, Berouně, Hořovicích či ve Slaném. „Od středy jsme začali velmi opatrně nemocnici vracet směrem ke standardnímu provozu. S ohledem na vytížení intenzivních lůžek, ale skutečně velmi opatrně. Byly mírně posíleny lůžkové fondy interny a chirurgických oborů. Mluvíme maximálně o 25 lůžkách celkem za celou nemocnici,“ potvrdil lékařský ředitel Nemocnice Mělník Radek Havlas.

K normálnímu provozu se postupně vrací i Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Od počátku dubna tu znovu začalo fungovat dětské lůžkové oddělení, od minulého týdne i standardní chirurgické lůžkové oddělení a od pondělí by mělo být otevřené i oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku.

V Nemocnici Slaný chtějí v horizontu dvou až tří týdnů provozovat covidovou péči na jednom standardním a jednom intenzivním oddělení. Dosud zde standardní oddělení byla tři a intenzivní dvě. „Jednalo by se o redukci počtu covidových lůžek z 85 na 30. Na tomto půdorysu bude možno obnovit plánované chirurgické a ortopedické výkony,“ nastínil ředitel nemocnice Štěpán Votoček.

Naši lékaři vyvinou určitě velkou snahu k tomu, aby zvládli odoperovat všechny potřebné pacienty v co nejkratších termínech, nicméně v některých oborech je čekací doba na operace velmi dlouhá, a to například v ortopedii, a přerušením operativy se bohužel ještě prodloužila,“ vysvětlila Petra Horáková, mluvčí Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun.

„V tomto momentě se jedná o více než tisíc odložených operačních výkonů napříč odbornostmi. Obnova neakutní operativy se bude spouštět postupně od 12. dubna s ohledem na naše personální i lůžkové kapacity, ale především na bezpečnost pacientů,“ podotkl Petr Ballek z benešovské nemocnice.

„Jedná se řádově o tisíce zákroků. Na množství je zřejmě největší propad u očního oddělení, které provádí ze své podstaty největší počet výkonů. Počty operací z minulých let se už určitě nepovede dohnat,“ sdělil informace za Oblastní nemocnici Příbram Martin Janota.