Právě v té souvislosti se mohla objevovat otázka. Bude o tyto příspěvky zájem? V minulosti totiž tato skupina mezi žadateli o dotaci zrovna nedominovala – byť ani o zájemce o peníze v seniorském věku nebyla v rámci minulých výzev nouze. V těchto případech se často jednalo o majitele nemovitostí, jimž s vyplňováním požadovaných formulářů a vyřizováním další agendy aktivně pomáhali mladší členové rodiny.

Odpověď na otázku, jaký je zájem, přinesly v pondělí hned první minuty po desáté hodině, kdy kraj na svém webu spustil elektronickou registraci žádostí. Mluvčí hejtmanství David Šíma Deníku řekl, že za prvních pět minut se elektronicky zaevidovalo 974 zájemců – a během deseti minut se jejich počet přehoupl přes tisícovku: 1061. Jestliže po 60 minutách od spuštění registrace Šíma ohlásil 1176 přijatých žádostí, je zjevné, že někteří zájemci o podporu a čekali na první moment, kdy budou moci připravenou žádost takzvaně odklepnout.

Její elektronickou registrací však ještě nemají hotovo. Formulář vygenerovaný webovou aplikací ještě musí vytisknout a podepsat (případně převést do formátu pdf a opatřit elektronickým popisem) – a společně s požadovanými přílohami do 30 pracovních dnů doručit nebo zaslat na krajský úřad; teprve jak je žádost podána právoplatně. Žádosti o dotace má kraj podle schválených pravidel přijímat do konce srpna.

Středočeští žadatelé mohou v rámci dotace získat až 130 tisíc korun, když příspěvek může dosáhnout až 95 procent nákladů spojených se změnou zdroje tepla. Pořizovat lze tepelná čerpadla, kotle na biomasu s ručním přikládáním i automatické se samočinnou dodávkou paliva – a v omezeném rozsahu jsou podporovány rovněž plynové kondenzační kotle (pokud výměna již byla provedena nebo objednána v minulosti). Nízkopříjmovými domácnostmi se rozumí takové, kde průměrný čistý příjem na jednoho člena v roce 2020 nepřesáhl 170,9 tisíce korun. Bez ohledu na výši příjmu mohou žádat důchodci, příjemci dávek v hmotné nouzi či příspěvku na bydlení – a také žadatelé nezletilí nebo ve věku do 26 let, pokud jsou studenty denního studia. Uvedené podmínky platí pro všechny případné spoluvlastníky nemovitosti.