S tím souhlasí i Radek Smutný, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. „Vše, co nateklo do kanalizace, bylo zachyceno v přečerpávací stanici Na Polandě a odčerpáno. Teď 
v kanalizaci probíhají dočisťovací práce. Malé množství látek, které v kanalizaci zůstane, doteče do čistírny odpadních vod a tam to bude vyčištěno. K žádnému ohrožení obyvatel Kolína nedošlo," podotkl.

Přesto za únik látek hrozí společnosti velká sankce, předeslala již dříve mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová. Odbor životního prostředí a zemědělství zahájí řízení o uložení pokuty, podle zákona o vodách se může pokuta vyšplhat až na milion korun.

Zamezení dalšímu úniku

Únik likvidovali ve spolupráci s hasiči i společností Vodos Kolín. „Bezprostředně po úniku bylo podle havarijního plánu společnosti pomocí sorbentu a mechanických zábran zamezeno dalšímu úniku látek," popsala Iva Blümelová.

Vedle toho odstavili přívod vody i kanalizaci kvůli čištění. Firma Obchodní tiskárny Kolín uvedla, že přijala veškerá opatření, aby se již podobná událost neopakovala.

Čtěte také: Za únik oleje do kanalizace hrozí firmě milionová pokuta