Poslední údaje z roku 2018 prozrazují, že vlastním automobilem se tehdy mohli svézt lidé ze 78,1 procenta domácností. Je to druhý nejvyšší podíl v republice; hned za Jihočeským krajem (78,9 procenta). Celorepublikově statistici dospěli k hodnotě 70,8 procenta – a v Praze to bylo ještě méně: 62,2.

Podíl aut se moc nemění

Statistické tabulky však v případě aut nelze vnímat jako jednoznačné měřítko blahobytu. Jednak již neodrážejí kvalitu vozidla, jednak jsou v kraji oblasti, kde lidé považují auto za nezbytnost, bez níž by „nemohli normálně fungovat“: dojet, kam potřebují a kdy to potřebují, jim navzdory posilování veřejné dopravy umožňuje nejlíp.

Jak podstatná je možnost dopravy po vlastní ose právě pro Středočechy, ukazuje vývoj zastoupení aut v domácnostech. Poslední údaj uvádí zmiňovaných 78,1 procenta a před deseti lety to bylo 76,3 – nárůst tedy dosahuje 1,8 procenta. Byť se za tu dobu pozměnil způsob života a obyvatel kraje významně přibylo (a leckdo bude i toho názoru, že většina lidí viditelně „zbohatla“), navýšení není příliš výrazné. To může naznačovat, že už tehdy vycházela řada obyvatel kraje ze zjištění, že bez auta se neobejdou.

V celorepublikovém srovnání je desetiletý rozdíl podstatně vyšší: 5,3 procenta. V Praze pak dělá 2,3 procenta, což ukazuje, že i obyvatelé metropole mají z pohledu delšího časového období potřebu měnit svou automobilovou situaci podprůměrně. Nepochybně na to mají vliv i možnosti parkování v hlavním městě, stejně jako pokrytí metropole městskou hromadnou dopravou.

Náskok před Prahou

Telefonní spojení, jímž se rozumí pevná linka i mobil, je dnes prakticky samozřejmostí. V roce 2018 je mělo k dispozici 99,7 procenta středočeských domácností; v Praze méně o jednu desetinu a celorepublikově o dvě. Před deseti lety přitom nad Středočechy měly převahu jak hlavní město, tak i celá republika.

Hodně zastoupeny jsou i televize, jež statistici v roce 2016 zaznamenali v 98,8 procenta domácností. O deset let dříve jich bylo 98,7 – je tedy vidět sice nepatrný, ale přece jen nárůst. Opačný trend vykazují jak Česká republika (s poklesem z 98,4 za 97,5 procenta), tak hlavní město (zde je úbytek dokonce z 96,0 procenta na nejnovějších 93,3). Pražané tudíž koukají na televizi výrazně méně než Středočeši, a to dlouhodobě. Či to alespoň tvrdí.

Pračky, sušičky, myčky

Počítačů by se v Praze našlo více než kdekoli jinde (pro rok 2018 jde o 84,8 procenta, zatímco ve středních Čechách 80,1 a celorepublikově 78,9) – a bylo tomu tak vždy. V používání praček naopak mají náskok – nyní stejně jako v minulosti – Středočeši: v roce 2018 je v kraji mělo 99,3 procenta domácností (v Praze 98,6 a celorepublikově 98,3).

Převaha středních Čech platila v roce 2018 i pro sušičky prádla (v kraji 22,3 procenta, zatímco v Praze 16,6 a celorepublikově 16,2) či myčky nádobí (u nich jde při stejném řazení o hodnoty 49,8 – myčku tedy využívá už polovina středočeských rodin – 46,1 a 43,8 procenta).

Vybavení středočeských domácností od „A“ po „T“

OSOBNÍ AUTOMOBIL Středočeský kraj Hlavní město Praha Česká republika
2009 76,3 59,9 65,6
2010 74,2 60,9 66,9
2011 77,1 60,9 67,1
2012 75,6 59,5 66,6
2013 75,5 60,6 67,3
2014 75,8 59,3 67,3
2015 76,4 62,4 69,0
2016 76,4 61,9 69,2
2017 76,6 61,3 69,7
2018 78,1 62,2 70,8

PRAČKA Středočeský kraj Hlavní město Praha Česká republika
2009 98,5 94,8 97,0
2010 97,9 95,7 97,2
2011 98,2 96,6 97,1
2012 98,3 96,0 97,3
2013 98,1 95,8 97,2
2014 98,2 95,6 97,2
2015 98,8 97,1 97,5
2016 98,4 97,9 97,9
2017 98,3 98,3 98,0
2018 99,3 98,6 98,3

POČÍTAČ Středočeský kraj Hlavní město Praha Česká republika
2009 65,2 67,6 60,1
2010 67,2 72,3 64,2
2011 72,4 76,2 67,1
2012 72,8 76,7 68,7
2013 74,7 79,5 70,6
2014 76,8 81,2 73,1
2015 78,4 84,2 75,0
2016 78,8 81,4 76,2
2017 79,2 83,3 77,8
2018 80,1 84,8 78,9

TELEFON Středočeský kraj Hlavní město Praha Česká republika
2009 97,2 98,9 97,4
2010 98,2 98,9 98,1
2011 98,1 99,5 98,5
2012 98,5 99,2 98,7
2013 99,3 99,6 98,9
2014 99,5 99,5 98,8
2015 99,7 99,3 99,1
2016 99,5 99,8 99,1
2017 99,7 98,7 99,3
2018 99,7 99,6 99,5

TELEVIZOR Středočeský kraj Hlavní město Praha Česká republika
2009 98,7 96,0 98,4
2010 98,0 95,8 98,4
2011 98,5 94,9 98,0
2012 98,1 94,6 98,0
2013 98,7 92,8 97,7
2014 98,9 92,3 97,6
2015 98,8 94,0 97,8
2016 98,8 93,3 97,5
2017 nesledováno nesledováno nesledováno
2018 nesledováno nesledováno nesledováno


Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou v procentech