Táborové léto se totiž neobešlo bez malérů, které si vyžádaly pomoc záchranářů. A to i větší zásahy. Nestalo se však nic závažného natolik, aby bylo třeba přijímat tak razantní opatření jako například předčasné ukončení tábora.

Nárůst střevních obtíží

Hned pětkrát byl letos zaznamenán epidemický výskyt alimentárních nákaz, jak se označují infekční onemocnění trávicího traktu – loni byl takový případ jediný – naštěstí vždy s lehkým průběhem bez komplikací. Největší pozornost vyvolaly 19. srpna střevní potíže u táborníků v Kounicích na Kutnohorsku, odkud sanitky rozvezly do nemocnic deset dětí ve věku mezi devíti a patnácti lety. Pravděpodobnou příčinou mohla být virová nákaza, kterou si jedno z dětí přivezlo z dovolené s rodiči v zahraničí. Že podobné šíření virů mělo na svědomí i další případy, naznačují poznatky o časovém i klinickém průběhu onemocnění a laboratorní analýzy.

V červenci a v srpnu pořadatelé hygienikům ve středních Čechách nahlásili 281 akcí táborového typu – ať už s ubytováním ve stanech, v chatkách či v rekreačním zařízení. Jednotlivá pracoviště krajské hygienické stanice na nich na nich provedla 143 kontrol (z nichž osm bylo zaměřeno speciálně na stravovací služby). Proti loňsku to bylo o 15 kontrol méně, ačkoli nahlášených táborů bylo srovnatelně a počet jejich běhů se letos zvýšil.

Důvod? Nejsou lidi. „Je to dáno nižším počtem zaměstnanců, kteří se mohli na kontrolách podílet,“ vysvětlila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice Jana Tomicová. S tím, že i tak se podařilo zkontrolovat vysoký počet míst: téměř 53 procent všech uskutečněných akcí, tedy přes polovinu, a 34 procent jejich běhů; třetinu.

Hlavně problém s vodou

Závad odhalily kontroly celkem 19 – stejně jako loni. Osm z nich se týkalo zásobování pitnou vodou, tři pochybení byla v oblasti vedení zdravotní dokumentace (chyběla potvrzení o očkování dětí a u dospělé osoby o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi), dvakrát organizátoři zanedbali zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí (málo umyvadel a zanedbání úklidu hygienických zařízení); po jedné byly závady ve stravování a ve zdravotním zabezpečení akce (nevyužívání izolace pro nemocné) – a rovněž v jednom případě odhalili hygienici tábor, jehož konání organizátoři nahlásili pozdě.

„V průběhu kontroly samostatných stravovacích služeb zajišťujících stravování v rámci letní dětské rekreace pak byly zjištěny další tři závady týkající se zásobování pitnou vodou,“ doplnila Tomicová celkový výčet. Problémy s vodou odhalily až laboratorní rozbory odebraných vzorků, nevyhovující z hlediska mikrobiologických ukazatelů. To se může stát zvláště v místech, kde táborníci využívají vodu ze studny.

V souvislosti se zjištěnými pochybeními krajská hygiena uložila prozatím 15 sankcí. Pokud nešlo o nic závažného a organizátoři projevili snahu o okamžité zjednání nápravy, došlo na domluvy (4) či napomenutí (3; loni jich bylo 7). Ve zbývajících osmi případech již padly pokuty, a to v celkové výši 14 400 Kč. „Tento údaj není ovšem konečný, neboť několik kontrol realizovaných v závěru sezony není dosud uzavřeno,“ upozornila Dana Šalamunová z krajské hygienická stanice. Současně nabídla i srovnání: loni padlo celkem pět pokut dohromady za 7500 Kč.

Téměř trojnásobek stížností

Ve srovnání s loňskem přibylo letos podaných stížností. Zatímco loni hygienici řešili tři podněty, letos se jich sešlo osm. Jeden vyhodnotili jako oprávněný a další dva jako oprávněné částečně. Naopak tři označili za neoprávněné. Zbývající dva případy se prověřit nepodařilo – třeba kvůli tomu, že udání dorazilo až po ukončení akce.

Celkový pohled: v pohodě

Průběh letní dětské rekreace ve Středočeském kraji i v letošním roce potvrzuje trend, že velkou část akcí každoročně pořádají osoby, které mají s touto problematikou již bohaté praktické zkušenosti,“ poznamenala ředitelka krajské hygienické stanice Jarmila Rážová.

„Se zákonnými požadavky jsou dobře obeznámeny a nemají problémy s plněním stanovených povinností. Také z tohoto důvodu nebyly v letošním roce, ale ani v letech předchozích, zjištěny při kontrolách natolik závažné hygienické nedostatky, které by vedly například k zákazu konání akce,“ konstatovala.

Dětí na táborech je rok od roku víc
- V červenci a v srpnu se ve Středočeském kraji uskutečnilo celkem 240 „zotavovacích akcí pro děti“ (tedy klasických táborů) se 378 běhy a 25 441 zúčastněnými dětmi. Dále bylo ohlášeno 41 „jiných podobných akcí pro děti“ (od zotavovacích akcí se liší kratší dobou konání či menším počtem účastníků; často jde třeba o sportovní soustředění) se 74 běhy a 1612 zúčastněnými dětmi.

- Zatímco počet ohlášených se proti minulým letům výrazně nezměnil (letos 281, loni 284), narostl počet jejich běhů – a ve srovnání s loňskem také o 1676 přibylo dětských účastníků. Jejich celkový počet se letos vyšplhal na 27 053 dětí.

- Trvale vzrůstající trend je patrný již od roku 2010. Tehdy se v rámci 290 běhů zotavovacích akcí rekreovalo ve Středočeském kraji pouze 17 040 dětí – o 8401 dětí méně než letos.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje