Mimo jiné se tak prodlouží i doba, po kterou Středočeský kraj nemá určeného statutárního náměstka hejtmanky. Martin Kupka (ODS), který tento post zastával v minulosti, rezignoval na všechny krajské funkce v souvislosti se svým jmenováním ministrem dopravy.

O zrušení pondělního termínu jednání rozhodla v neděli hejtmanka Petra Pecková (STAN), uvedl Šíma. „Důvodem je skutečnost, že jednání zastupitelstva nebylo svoláno v souladu se zákonem o krajích,“ vysvětlil. Příčina je tedy tedy ryze formální: krajský úřad nezveřejnil včas na úřední desce povinné informace. Není zde souvislost třeba s tím, že by bylo třeba počkat, než se přežene největší nápor šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron.

Zákon nařizuje, že právě na úřední desce musí být údaje o místě, době a navrženém programu veřejného zasedání zastupitelů k dispozici nejméně deset dnů před jeho konáním. Což se nestalo, potvrzuje ředitel krajského úřadu Jan Louška. „Informace o připravovaném jednání zastupitelstva byla zveřejněna v desetidenní lhůtě pouze elektronickou formou na webových stránkách Středočeského kraje, ovšem v sekci Samospráva, tedy v jiné části, než se nachází úřední deska. Tato skutečnost by mohla znemožnit řádné informování veřejnosti o místě a konání zastupitelstva v dostatečném předstihu,“ konstatoval.

Z klíčových bodů navrhovaného programu jednání Šíma připomněl volbu nového radního pro oblast silniční dopravy a nového statutárního náměstka hejtmanky místo Kupky. Upozornil, že zastupitelé také mají schvalovat dalších pět krajských dotačních fondů, z nichž bude možné čerpat přes 100 milionů korun. „Konkrétně jde o fond cyklistické infrastruktury, fond na podporu výsadby stromů, fond homogenizace krajské dopravní infrastruktury a humanitární fond pro oblast zdravotnictví,“ vypočetl mluvčí.

Hejtmanka Pecková tyto body navrhovaného programu označila za zásadní s tím, že nemůže připustit, aby jejich projednání bylo možno jakkoli zpochybnit. Připouští, že z dřívějška existují stanoviska, z nichž plyne, že ani usnesení z jednání zastupitelů, jež nebylo svoláno se všemi zákonnými náležitostmi, nemusejí být neplatná – faktem však je, že dosud se tohle řešilo pouze ve vztahu k obcím. Na úrovni kraje se takový kopanec ještě nevyskytl.

„Je pro mě prvořadé, aby veřejnost největšího kraje byla informována řádným způsobem. Proto trvám na tom, aby úřad své pochybení napravil tím, že bude vyhlášen bezchybně nový, co nejrychlejší termín jednání zastupitelstva,“ prohlásila Pecková v neděli. S ujištěním, že o jejím rozhodnutí byl vyrozuměni všichni členové zastupitelstva, aby se na původně ohlašované jednání netrmáceli do Prahy zbytečně a mohli se věnovat jiné činnosti. „Chyby se dějí; lidé nejsou neomylní. Ale nesmíme dopustit, aby taková základní povinnost ovlivňovala další konání zastupitelů,“ uvedla hejtmanka.

Ve zmiňované sekci Samospráva na webu krajského úřadu, stejně jako v jím zveřejňovaném přehledu jednání zastupitelů, jejichž termíny jsou jsou s předstihem schváleny až do června, se nicméně aktuální změna v neděli neprojevila. Ty v obou případech nadále uváděly termín 31. 1.