Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) krok přispěje k větší efektivitě Finanční správy. Stát podle něj v příštích třech letech ušetří až 150 milionů korun. Dostupnost a kvalita služeb finančních úřadů podle Stanjury zůstane zachována.

„Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Od mého příchodu na ministerstvo financí jsme v celém resortu zrušili téměř 1000 míst, především z důvodu rušení agend primárně v rámci Finanční správy. Letos pokračujeme snížením územních pracovišť finančních úřadů," uvedl ministr.

Seznam zrušených finančních úřadů ve Středočeském kraji
Územní pracoviště v Českém Brodě
Územní pracoviště v Dobříši
Územní pracoviště v Mnichově Hradišti
Územní pracoviště v Neratovicích
Územní pracoviště v Sedlčanech
Územní pracoviště ve Voticích

„Dalším smyslem redukce územních pracovišť je zkvalitnění služeb Finanční správy poskytovaných veřejnosti tím, že odborné zaměstnance ze zrušených pracovišť využijeme na posílení našich stěžejních činností," uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Finanční správa chce posilovat roli elektronické komunikace s veřejností. V době podávání přiznání k dani z příjmu a k dani z nemovitých věcí také nabídne lidem více výjezdů do obcí, v nichž pracoviště finančních úřadů nejsou. V případě zájmu poskytne Finanční správa obecním úřadům tištěné formuláře daňových přiznání.

Nejvíc pracovišť finančních úřadů bude zrušeno v Jihočeském kraji, dotkne se to deseti lokalit. Devět územních pracovišť zruší Finanční správa v Královéhradeckém kraji, po osmi v Plzeňském kraji a na Vysočině.