Výstavbu zaplatí evropské fondy i Středočeský kraj. Výběrové řízení by mělo být podle očekávání úřadu vypsané do 6. prosince tohoto roku.

Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové jde o jednu z nejvýznamnějších staveb – a pro zachování knižního fondu vědecké knihovny jde o existenční projekt, který je nutné podpořit.

Krajský úřad uvedl, že stavba centrálního depozitáře měla podle původních plánů začít už letos. Do výběrového řízení na realizaci stavby se však přihlásil jen jeden zájemce, nabídka ale převyšovala plánovaný rozpočet.

Váhat se stavbou by se ale nemuselo vyplatit. „Odložení stavby depozitáře by pro knihovnu znamenalo velikou ránu. Zvláště, když na přemístění fondu a digitalizačního oddělení má navázat revitalizace stávajících prostor. Případné zrušení celého projektu by bylo doslova katastrofou, která by rozvoj knihovny na dalších 20 let zastavila,“ uvedl radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Karel Horčička. Podle něj je nutné navýšit současný příspěvek kraje ze stávajících zhruba 18 milionů korun na více než dvojnásobek.

Kladenská vědecká knihovna řeší dlouhodobě málo místa ve skladu pro svůj fond. Pronájmy prostor po městě stojí ročně více než milion korun, pro uskladnění knih jsou nevhodné, řekla zástupkyně ředitele knihovny Miluše Rolincová. „Velkým nepřítelem bývá vlhkost. Také každodenní doprava knih do historické budovy, kde na ně čekají čtenáři, zvyšuje náklady na tuto službu,“ dodala.

To by měl vyřešit depozitář, který by celou sbírku shromáždil na jedno místo. „Kromě toho by v budově mělo být umístěno pracoviště specializované na digitalizaci dokumentů a knihařská dílna, jejímž posláním je údržba a opravy knih ve fondu. Je nezbytná také instalace potřebných technologií zajišťujících požadované podmínky pro uchování knihovního fondu,“ uvedla Helena Frintová, tisková mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje.

Středočeská vědecká knihovna by se tak mohla stát kulturním centrem či místem setkávání lidí – kde se budou odehrávat třeba koncerty či filmové projekce, jako to je například u Krajské vědecké knihovny v Libereckém kraji, poznamenal radní Karel Horčička.

Projekt již získal podporu ve výši 104 milionů korun, bude tak z velké části spolufinancován z dotací EU. Návrh na navýšení krajského příspěvku chce Karel Horčička předložit Radě Středočeského kraje v co nejkratším termínu. „V této kritické situaci je potřeba knihovně podat pomocnou ruku. Doporučím navýšit rozpočet na realizaci projektu depozitáře tak, aby se stihlo vypsat v potřebném termínu do 6. prosince nové výběrové řízení na dodavatele stavby. Je to jediná možnost, jak projekt dotáhnout do zdárného konce,“ dodal.