Problém vidí představitelé STAN v tom, že Liberec je jediným krajským městem závislým na dálkové autobusové dopravě – avšak chybí garance jejího zajištění. „Z velké části je provozována pouze na komerční riziko dopravců a není v objednávce státu nebo krajů. To způsobilo kolaps přímého spojení Liberce s hlavním městem,“ osvětlila stanovisko hnutí jeho středočeská tajemnice Eva Maříková. S tím, že politici z obou krajů, ale i náměstek primátora Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Petr Hlubuček společně vyzývají ministerstvo dopravy k diskusi nad objednáním dálkové autobusové dopravy.

Veřejná doprava totiž funguje – a to jak na silnici, tak na kolejích – převážně na základě smluv dopravců se státem, kraji a případně obcemi. Ti objednávají rozsah dopravy, tedy konkrétní linky i spoje na nich, a také přispívají na ztrátu spojenou s jejich provozem. Pouze vybrané linky (a případně i výletní jízdy) provozují dopravci sami – tedy bez příspěvku z veřejných peněz; komerčně čili na vlastní riziko. Jsou to takové, kde lze vzhledem k dostatečnému zájmu cestujících očekávat dobré tržby z jízdného. Právě období koronavirových opatření ukázalo, že takto to funguje za běžného stavu. Za mimořádných okolností je situace jiná: že prodělek je také kšeft, v tomto případě neplatí.

Pražský systém až do Liberce?

Zástupci STAN chtějí jednat o změně – a s vedením Libereckého kraje se staví do jednoho šiku v boji o co nejkvalitnější veřejnou dopravu, která musí být propojená nejen s okolními kraji, ale zejména s Prahou; i tarifně. V praxi by to znamenalo další rozšiřování systému PID neboli Pražské integrované dopravy. K tomu náměstek pražského primátora poznamenal, že hlavní město buduje se Středočeským krajem společný integrovaný dopravní systém – přičemž celý proces integrace by měl být dokončen začátkem příštího roku. „Do Prahy směřuje mnoho autobusových linek, které jsou ukončeny na různých terminálech, jejichž kapacita však není neomezena. Proto oceňujeme, že objednávané spoje v rámci PID umíme efektivně distribuovat tak, aby nedocházelo ke kapacitním problémům v terminálech. U komerční dopravy to však ovlivnit už nelze,“ podotkl Hlubuček.

„Libereckému kraji můžeme navíc ušetřit peníze tak, že mu nabídneme odbavovací systém vyvinutý pražským Operátorem ICT,“ připomněl. S tím, že jestliže tento odbavovací systém, symbolizovaný Lítačkou v podobě karty i mobilní aplikace, finguje v metropoli a ve Středočeském kraji, není důvod, aby se neuplatnil také v Libereckém kraji. „Dojde tak nejen k synergii finančních nákladů, ale také to umožní tarifní propojení s Libereckým krajem,“ uvedl náměstek Hlubuček.

Přímé spojení bez přestupů

Politikům však jde i o samotné zlepšení dopravy. Současnou situaci hejtman Půta popsal jako stav, kdy dochází k uvolňování opatření, lidé potřebují jezdit do zaměstnání – a nastává problém. Provozovatelé autobusů podle něj zajišťují dopravu podle svých ekonomických zájmů, přičemž pochopitelně reagují na úbytek cestujících, a ne podle potřeb lidí. Objednávky Libereckého a Středočeského kraje sice zajišťují spojení mezi Libercem a Mladou Boleslavi, avšak Liberečané by prý potřebovali i garantované spoje do Prahy a zpět. Což železnice nenabízí – a objednávat dálkovou autobusovou dopravu neumožňuje ministerstvu zákon.

„Hnutí STAN vyzývá ministerstvo dopravy, aby se v rámci nově zpracovávaného Plánu dopravní obsluhy České republiky začalo zabývat i problematikou objednávání dálkové autobusové dopravy tam, kde neexistuje žádná konkurenceschopná železniční doprava,“ uvedla v té souvislosti středočeská poslankyně a krajská zastupitelka Věra Kovářová, která je současně členkou sněmovního podvýboru pro dopravu. „Liberecký kraj je na prvním místě, komu by se mělo pomoci,“ zdůraznila poslankyně, jež sama bydlí zcela opačným směrem – v Chýni na Praze-západ.

Chystá se jednání s ministerstvem

Jednání s ministerstvem o objednávání dálkové zprávy si STAN klade za cíl po podzimních krajských volbách, připomněla starostka Mnichovic na Praze-východ Petra Pecková, která stojí v čele středočeské kandidátky. Cestování na těchto trasách je podle jejího mínění důležité i pro Středočechy – zejména pro ty, kteří žijí v okrajových oblastech; poblíž hranic s dalšími kraji.