„Do rozhodnutí MŽP je toto stanovisko stále platné. K žádným změnám ani doplněním nedošlo a sami čekáme na rozhodnutí, jehož součástí bude i doba jeho prodloužení,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček. Proti automatickému prodloužení se ale postavil spolek Alternativa středočeské D3, který se dlouhodobě staví proti takzvané západní variantě, tedy vedení dálnice přes Posázaví kolem Jílového. Tuto trasu nedávno definitivně potvrdil soud.

Podle spolku se podmínky v krajině změnily, mimo jiné se rozrostly některé obce. „Původní posouzení vůbec nezahrnuje zásadní skutečnosti, například že byl dokončen IV. železniční koridor, před dokončením je dostavba D4, částečně je modernizována silnice I/3. V návaznosti na to se změnily dopravní toky, pro něž je D3 disponována, a je na místě revidovat samotný dopravní význam této dálnice,“ napsal spolek ve vyjádření pro media. Spolek považuje plán za zastaralý a zatěžující krajinu.

Geotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské dálnice D3.
ŘSD připravuje podklady pro stavební povolení D3, provádí geologický průzkum

ŘSD aktuálně předpokládá, že středočeský úsek D3 se bude stavět v letech 2025 až 2029, podle ŘSD jde nicméně o „silně optimistický“ předpoklad. Celkem jde o 58,6 kilometru rozdělených do pěti úseků. ŘSD je chce zprovoznit všechny najednou.

Ředitelství silnic a dálnic už v listopadu zahájilo na celé trase geotechnický průzkum. Aktuálně silničáři usilují o pravomocné územní rozhodnutí, pro které ale potřebují rozhodnutí o výjimkách pro zvláště chráněné druhy. O výjimkách rozhoduje kvůli objektivitě Krajský úřad Plzeňského kraje, který první rozhodnutí vydal už v roce 2020. Tato rozhodnutí byla napadena námitkami odpůrců stavby a v odvolacím řízení ministerstvem životního prostředí zrušena a vrácena k novému projednání.