Funguje to. Skutečně se pro výzkumníky stávají stále větším lákadlem. Uplatní se přitom jak technici, tak přírodovědci – ale i ti, jejichž bádání má zaměření medicínské, zemědělské či se věnuje biotechnologiím. Dokonce i ti, kteří se chtějí podílet na objevování tajemství vesmíru. Všichni mají možnost pracovat na projektech mezinárodního dosahu. Ve 27 výzkumných institucích zde působí přes tři tisícovky vědeckých pracovníků.

Prima práce, ale i život

Příležitosti posouvat se dál byly doma omezené, vysvětlil důvod stěhování do země, s jejímž jazykem se teprve seznamuje, Francouz Frédéric Vellieux, kterého kolegové z výzkumného centra Biocev ve Vestci znají pod jménem Fred. Po studiích na univerzitách v Nizozemí a Velké Británii pracoval jako strukturní biolog ve francouzské vládní agentuře pro atomovou energii. A čtvrtstoletí strávené prací pro jednoho zaměstnavatele se stalo podnětem pro hledání změny, která by mu přinášela další rozvoj. „Možnosti v mém oboru byly omezené, a proto jsem se rozhodl hledat další uplatnění mimo Francii,“ vysvětluje, co ho přimělo vydat se do nového domova. Ano, skutečně: našel, co hledal, a plánuje zůstat natrvalo. Líbí se mu krajina s historickými památkami – vedle Karlštejna zmínil také zámky Dobříš a Průhonice – a samozřejmě práce v centru Biocev. „Zaujalo mě multioborové zaměření: medicína, chemie, genetika – a samozřejmě strukturní biologie, která je při navrhování nových léků velmi důležitá,“ vysvětlil.

Pro změnu ze severní Moravy přišla přes Prahu do středních Čech Martina Žáková, jež se v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech věnuje simulacím interakce laserového svazku s hmotou. A po deseti letech strávených v hlavním městě se přestěhovala do Nové Vsi pod Pleší. „Oceňuji blízkost Prahy, ale také vítám klid, přírodu a možnosti sportovního vyžití,“ chválí vědkyně, jež už střední Čechy považuje za domov, kde by ráda zůstala natrvalo. Byť počítá i dlouhodobějším pobytem v zahraničí. Tak to u vědců chodí; ostatně tým ELI Beamlines pochází ze 30 zemí.

Skutečně dlouhodobě se ve středních Čechách zabydlel uznávaný astronom Marian Karlický, který na observatoř v Ondřejově přišel také ze severu Moravy: před 45 lety se přistěhoval z Frýdlantu nad Ostravicí. A bydlení má parádní: přímo v areálu hvězdárny. „Areál se nachází uprostřed krásné přírody a nabízí půvabné výhledy,“ pochvaluje si. Připomněl, že s kolegy ze zahraničí spolupracuje nejen na dálku, ale několik cizinců působí i mezi výzkumníky v Ondřejově. „Samozřejmě bych byl rád, kdyby jich zde bylo ještě více,“ podotkl Karlický.

Fotogalerie: Hvězdárna Ondřejov.

Tradiční i nová pracoviště

Pomoci přílivu chytrých mozků má i nový projekt podpory, který kraj připravuje společně se Středočeským inovačním centrem. Cílem je obstarat peníze, jež by mohly mnohé usnadnit. A třeba i přilákat nejen cizince, ale také domácí odborníky, kteří odešli do zahraničí „za lepším“. Uplatnit se mohou leckde – nejen v ústavech Akademie věd ČR, jakými jsou astronomické pracoviště v Ondřejově či Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Nebo v nově vzniklých centrech, k nimž patří právě biotechnologické a biomedicínské centrum Biocev ve Vestci nebo dolnobřežanská centra laserového výzkumu ELI Beamlines a HiLASE. Třeba Husinec-Řež má areál, kde působí hned čtyři výzkumná centra: zabývají se jadernou energetikou, jadernou fyzikou i anorganickou chemií.

Vědecká mapa středních Čech
- Buštěhrad – UCEEB, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
- Čelákovice – SVÚM, výzkumné a testovací centrum materiálů
- Dolní Břežany – ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR
- Dolní Břežany – HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR
- Husinec-Řež – Centrum výzkumu Řež
- Husinec-Řež – ÚJV Řež
- Husinec-Řež – Ústav anorganické chemie AV ČR
- Husinec-Řež – Ústav jaderné fyziky AV ČR
- Jílové u Prahy – IFER, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů
- Kladno – FBMI, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
- Klecany – Národní ústav duševního zdraví
- Kralupy nad Vltavou – Technopark Kralupy VŠCHT v Praze
- Liběchov – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
- Máslovice-Dol – Výzkumný ústav včelařský
- Milín – Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
- Mladá Boleslav – Škoda Auto Vysoká škola
- Nový Knín – Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky AV ČR
- Ondřejov – Astronomický ústav AV ČR
- Praha 5-Zbraslav – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
- Průhonice – Botanický ústav AV ČR
- Průhonice – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
- Roztoky – CVUM; Centrum vozidel udržitelné mobility ČVUT v Praze
- Vestec – Biocev, biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a Univerzity Karlovy
- Vestec – Biotechnologický ústav AV ČR
- Zdiby – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Zdroj: Středočeské inovační centrum