Budoucnost nemocnice se dotkne spádového území Sedlčanska, v němž žije 26 tisíc lidí. O rozhovor jsme požádali Jiřího Buriana, starostu Sedlčan a senátora za Příbramsko a Benešovsko.

Kdy vás vedení Mediterry informovalo o zamýšleném kroku a jak jste na to zareagoval?

V pátek 2. prosince jsme obdrželi dopis ředitele Mediterry - Sedlčany Romana Vanžury, v němž nám oznámil, že z důvodů zhoršené personální situace dojde 23. prosince k dočasnému přerušení provozu interního oddělení nemocnice. Zároveň sděloval, že příjem akutních pacientů na interní oddělení bude ukončen 19. prosince. Uvedl, že bude upraven provoz interní ambulance v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin. S ředitelem Mediterry jsem 5. prosince jednal a on mi vysvětloval podrobněji, proč k opatření dochází a jaký může mít další vývoj.

Co podstatného vám sdělil?

Vysvětloval mi, že mají na interním oddělení naprostý nedostatek lékařů - v daném okamžiku tam pracuje pouze jeden. Informoval mě o tom, že v průběhu posledních dvou let odešlo z oddělení postupně deset lékařů. Říkal, že stav je ovlivněn situací ve zdravotnictví v celé České republice, kdy chybí kvalitní atestovaní lékaři. Odcházejí buď do fakultních nemocnic nebo do zahraničí.

Měl jste k jeho odpovědi připomínky?

Ano, snažil jsem se mu oponovat. Pokud vloni a předloni bylo v Sedlčanech dostatek kvalifikovaných lékařů, zajímal jsem se o to, jaké pro ně vytvářeli podmínky, aby tady zůstali. Můj osobní názor je, že přes všechny problémy, které v republice ve zdravotnictví existují, společnost provozující městskou nemocnici musí po všech stránkách stabilitu lékařů na jednotlivých odděleních zajistit.

A jaké vysvětlení jste dostal k termínu „dočasné uzavření"?

K tomu nemám žádný dokument, ale pro dočasné uzavření oddělení musí Mediterra požádat zdravotnický odbor Krajského úřadu Středočeského kraje, což se stalo. Takzvané dočasné uzavření může být povoleno po dobu jednoho roku.

Nabízí se otázka, co potom?

Velice se obávám toho, že jsme lůžkové oddělení interny ztratili a že se již neotevře. Přitom je nemocnice pro území s 26 tisíci obyvateli velmi významná. Město nikdy nepožadovalo nadstandardní služby, nepožadovalo rozšiřování oddělení ani zavádění nových oddělení, které zde předtím nebyly. Mnohokrát jsem se účastnil jednání jak s řediteli, kteří se v nemocnici několikrát změnili, tak s jednateli společnosti VAMED, kde jsme požadovali, aby zdravotní péče byla zachována v základní struktuře - to znamená, aby zde fungovalo chirurgické i interní oddělení, byť se sníženým počtem akutních lůžek. Slibovali a ono tomu tak není. Kromě těchto dvou základních oddělení jsme hovořili o rozvoji ambulantní péče - ta zatím zůstává. Dokážu pochopit takzvanou následnou péči. Těmito kroky, kdy v Sedlčanech základní dva primariáty nebudou, tak se z nemocnice stává v podstatě léčebna dlouhodobě nemocných. To jsme nikdy nechtěli. Navíc uzavření oddělení má vazbu na další pracoviště. Zrušením akutních lůžek chirurgie i interny dojde ke snížení výkonů v laboratoři, v oddělení rentgenu a diagnostiky.

Z vašich odpovědí je zřejmé, že se vám vůbec nelíbí, kam nemocnice kráčí…

Já vidím jako jednu z příčin v opakující se výměně ředitelů - i když současný ředitel Vanžura je tu z nich zřejmě nejdéle, ale nejen těch. Mediterra-Sedlčany patří do skupiny VAMED a přibližně za posledních šest let mne postupně tři jednatelé přesvědčovali, že společně budeme nemocnici rozvíjet, jak budeme zkvalitňovat prostředí ke spokojenosti především pacientů a najednou stojíme před tím, že to nebude potřeba. Ve srovnání s nemocnicí v Tanvaldu, která byla první, která do systému ještě české Mediterry vstoupila, jsou na tom Sedlčany lépe. Jsem nesmírně rád, že jsme nikdy nepodlehli určitým tlakům vstoupit do společnosti s naším majetkem. To, co můžeme zásadně ovlivňovat, je to, že nemovitý majetek zůstal kompletně ve vlastnictví města. Jsem rád, že nemáme podíly v jakékoliv takové společnosti.

Jak budete dále postupovat? Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel uvedl, že se chystáte přehodnotit smlouvu o provozování zdravotnické péče…

Nájemní smlouvu jsme uzavřeli v roce 2001 s tehdejší Mediterrou ČR, jejímž zakladatelem byl pan doktor Kmeť. Vznikla v určité době za určitých podmínek. Umím pochopit, že jak se vyvíjelo zdravotnictví, tak i v sedlčanské nemocnici za uplynulá léta došlo k řadě změn, a to především v článku, kde je specifikovaný předmět činnosti. Smlouva platí, není dodržována a k jejímu nejvážnějšímu neplnění dochází závěrem letošního roku. Avizoval jsem i předchozím ředitelům, že je potřeba udělat ke smlouvě dodatek a v něm upřesnit vzájemné vztahy z pohledu provozu a údržby nemocnice, specifikovat, které opravy související s provozem nemocnice bude financovat Mediterra a které město. Koncem srpna jsem opět na řediteli Vanžurovi požadoval, aby buď předložil návrh nové nájemní smlouvy nebo nám předal dostatečné podklady pro to, abychom mohli navrhnout nájemní smlouvu my jako vlastník nemocnice. Připomněl jsem mu to na nedávném jednání v listopadu, kdy mi nabídl, že osloví právníky Mediterry, respektive VAMEDu, kteří by návrh zpracovali. Žádný návrh dosud nemáme!

A co z toho vyvodíte?

Na městské radě jsme vyslovili ve středu 7. prosince s uzavřením interního oddělení naprostý nesouhlas. Jediné možné řešení vidím v zásadní změně nájemní smlouvy a všech podmínek, které s ní souvisí. Nový návrh nájemní smlouvy nebo její změny budeme zcela určitě projednávat s naším právním zástupcem - to je v současné době nejvíc aktuální informace. Nevíme, kdy Mediterra předloží návrh dodatku nebo novou nájemní smlouvu, ale jak je vidět, musí na ní urychleně pracovat i město.

Neoslovili a nepožádali vás o schůzku zaměstnanci nemocnice nebo praktičtí lékaři, kterých se změny dost zásadním způsobem dotknou?

Zatím jsem takový požadavek neobdržel. Ale jejich obavám rozumím. Vždyť zdravotnické služby mají být především pro pacienty, pro obyvatele celého regionu. Je zde větší počet praktických lékařů. Jestliže oddělení interny se uzavře, kam budou posílat na interní vyšetření pacienty? To budou denně zjišťovat, zda je volné místo v Příbrami nebo v Benešově nebo případně v Praze? Dojíždění třicet nebo šedesát kilometrů ztíží situaci lidí jak z hlediska poskytované zdravotní péče, tak z pohledu problematické dopravy a finančních nákladů To považuji za jeden z nejvážnějších dopadů.

Chcete ještě něco dodat?

V momentě, kdy jsem se dozvěděl o výrazné přeměně nemocnice, se mi na stůl dostalo sdělení od - pro mě neznámé společnosti, že sedlčanská nemocnice byla vyhodnocena pacienty na prvním místě. Nebudu komentovat, jak mě to rozčílilo, jen by mě zajímalo, jaké hodnocení obdržíme za rok 2017.

Čtěte také: Sedlčanská nemocnice uzavírá interní oddělení, údajně dočasně

Marie Břeňová