„Připadám si jako ve špatném snu, jsem z celé záležitosti velice rozčarovaný a vnímám současný stav jako pouze přechodný. V opačném případě by se z mého pohledu jednalo o obrovskou prohru celého regionu Sedlčanska, která by bohužel mohla mít velice negativní dopad na rozvoj a budoucnost tohoto regionu," komentoval situaci například starosta Kosovy Hory Martin Krameš.

Starosta Jiří Burian svolal na úterý 31. ledna mimořádnou valnou hromadu Sdružení obcí Sedlčanska, kde se budou problémem zabývat. Sedlčanský starosta se účastnil dosud posledního jednání k tomuto žhavému tématu v pondělí na Krajském úřadu Středočeského kraje, kam byli pozváni kromě zástupců města Sedlčan, Všeobecné zdravotní pojišťovny a kraje také zástupci Mediterry a společnosti Vamed.

„Jednání vyvolal krajský zastupitel a náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Kupka na základě našeho předchozího setkání na kraji u radní Jaroslavy Němcové, kde byla přítomná také ředitelka sedlčanského domova seniorů Jaroslava Kocíková. Diskutovali jsme o situaci, která je nesmírně tížívá nejen pro občany Sedlčan a celého regionu, ale i Domov seniorů, který je krajským sociálním zařízením a čítá více než 300 obyvatel a ti jsou v maximální míře vázáni na zdravotní služby interního charakteru," poznamenal starosta.

Nespokojenost s přístupem

„Vyjádřil jsem naprostou nespokojenost s přístupem Vamed - Mediterra. Jsem přesvědčen, že tuto záležitost museli zástupci této společnosti v Sedlčanech řešit minimálně od léta loňského roku. Když jsem jednal s ředitelem Romanem Vanžurou 24. listopadu, tak mi nenaznačil sebemenší problém. Zprávu o uzavření interního oddělení jsem od něj dostal až 5. prosince při schůzce na radnici," kritizoval přístup a způsob oznámení městu coby majiteli a smluvnímu pronajímateli celého nemocničního areálu.

„Upozornil jsem na to, že se jedná o více než sedmitisícové město a o bezmála 26tisícový region a že je možné uvažovat o převozu akutních případů do nemocnic v Příbrami nebo Benešově, ale to neřeší poskytování zdravotnických služeb," podával jeden argument za druhým ve vztahu k nedostatečnému zajištění péče Burian.

„Vyslovil jsem požadavek na zachování interního oddělení s tím, že Vamed - Mediterra může problém řešit v průběhu celého letošního roku, neboť 31. prosince 2017 jim končí smluvní vztahy a budou muset s pojišťovnami jednat o uzavření smluv nových. Na to přítomný ředitel VZP Pivrnec zareagoval tím, že stanovil termín k řešení do konce března 2017," sdělil Burian.

Postupné odchody lékařů

Starosta je přesvědčen, že Mediterra mohla daleko dříve a pružněji zareagovat na postupné odchody lékařů z nemocnice. „Když v posledních dvou letech odešlo z interny deset lékařů, z toho zhruba pět sedlčanských, zajímalo mě, co jim společnost nabídla a co udělala proto, aby na tomto oddělení zůstali pracovat. Odpověď jsem neobdržel," řekl.

Starosta potvrdil, že nájemní smlouvu, která byla uzavřena 3. prosince 2001 mezi městem Sedlčany a Mediterrou o zajišťování zdravotní péče pro region, nyní posoudí právníci. „Právnička pracující pro město se setká s právníkem VZP. Kopie této smlouvy jsem předal na kraji jak Martinu Kupkovi, tak Jaroslavě Němcové," poznamenal k dalším kroku.

„Vedení kraje nařídilo zástupcům Vamed Mediterra, aby zpracovali v co nejkratším čase strukturu poskytování zdravotních služeb v nemocnici, včetně ambulantní části a komplementů. Materiál bude nejprve projednán s městem a obdrží jej i krajský úřad s tím, že příští společná schůzka se uskuteční v pátek 10. února opět na Krajském úřadu Středočeského kraje," doplnil informace k aktuálnímu dění Jiří Burian.

Čtěte také: V Sedlčanech přibyli záchranáři kvůli zavřené interně

Marie Břeňová