Starosta Deníku také řekl, jaké další investice město Rakovník plánuje, zda opravdu potřebuje Rakovník obchvat, nebo proč by přijetí nové vyhlášky zakazující odpalování peterd a ohňostrojů než ve dnech vymezených nemělo smysl.

Jak byste zhodnotil uplynulý rok?

Uplynulý rok považujeme z hlediska projektů města za velice úspěšný, protože se nám podařilo dokončit služebnu městské policie, zrekonstruovat celkově ulice Zdeňky Havlíčkové, Čelakovského, Vojtěšskou a část Hviezdoslavovy. Navíc se nám podařilo, což je z mého pohledu velmi významné, dokončit rekonstrukci spodní stavby sokolovny, která zabrání vzlínání vody a znehodnocování historické budovy sokolovny. Také jsme zahájili druhou etapu revitalizace sídliště Bendovka a sídliště mezi ulicemi Sportovní a Klicperova. Dále se rekonstruovalo sociální zařízení v letním kině, opravy se dočkala také fasáda radnice, nyní se dokončuje oprava fasády Mateřské školy V Hradbách. Investiční projekty se nám dařily.

Kromě toho jste spustili projekt Senior express.

Je to sice drobnější projekt, ale pro lidi dost významný. Jsem velmi rád, že se nám to podařilo. Díval jsem se, jak narůstá počet klientů. Začínali jsme na čtyřech až pěti klientech denně. V říjnu tak využilo služby Senior express 57 klientů, v listopadu pak už 135, asi 130 pak v prosinci, kde to ale bylo ovlivněno svátky. V lednu očekáváme kolem 150 klientů, což už je solidní číslo a je vidět, že i tento projekt se zde chytil.

Investičních projektů bylo dost a zároveň město Rakovník má z let předešlých desítky milionů korun na účtech.

Daří se nám držet peníze na účtech a postupně jejich sumu navyšovat. Budeme je potřebovat na financování rekonstrukce plaveckého bazénu.

Můžete říci, jaký je nynější peněžitý zůstatek města na běžných účtech a jak se vyvíjel v posledních letech?

Pokud to řeknu v hrubých číslech, tak na konci roku 2013 bylo na účtu 23 milionů, v roce 2014 to bylo 40 milionů, v roce 2015 již 62 milionů. Konečný zůstatek na účtech města ke konci roku 2016 činí 85 milionů korun.

Mnozí vám vyčítají, že město drží zbytečně moc peněz na účtech a mělo by je použít jinde.

Peníze držíme na účtu z toho důvodu, že musíme počítat s dofinancováním plaveckého bazénu a také chci, aby i v budoucnu mělo město nějakou peněžitou rezervu. Chci, aby obnos peněz v těch nejhorších obdobích neklesl pod úroveň, dejme tomu, patnáct až dvacet milionů korun. Pokud by se stalo něco náhlého, tak aby bylo kam sáhnout. Bude to taková trvalá rezerva.

Na co vše se mohou Rakovničané těšit v letošním roce?

Největší investiční akcí bude rekonstrukce plaveckého bazénu. Uvidíme ale, kdy bude moci začít rekonstrukce.

Termín konec února již neplatí?

Jeden z uchazečů podal námitky proti výběru zhotovitele, čímž se poslední fáze výběru zhotovitele znatelně pozdrží.

Jak dlouho?

Může se jednat o zdržení v řádech měsíců. Minimálně nás to zdrží odhadem o dva měsíce.

Jaké další projekty máte letos v plánu?

Chceme dokončit druhou etapu revitalizace sídliště Bendovka a zrevitalizovat sídliště mezi ulicemi Sportovní a Klicperova. V letošním roce také začne celková rekonstrukce a celkové rozšíření sběrného dvora. Začne také rekonstrukce Tyršova koupaliště, a to opravou vstupního objektu. Chceme v areálu vybudovat také další objekt se sociálním zařízením tak, aby byly zvlášť sociálky pro jednodenní návštěvníky a pro lidi ubytované v chatkách. Chtěli bychom společně se „síťaři" realizovat rekonstrukci ulic Hálkova, Nerudova, Hornická a Pod Bendovkou. Zahájíme také první etapu rekonstrukce cesty ke kynologickému cvičišti, rekonstruovat se bude i prostranství Na Sekyře a podaří se nám i kompletně vyměnit povrch hřiště pro pozemní hokej. Na tuto akci máme již dojednanou dotaci od Středočeského kraje ve výši pět milionů korun. A vzhledem k tomu, že očekáváme další úspory, tak bychom rádi zahájili rekonstrukci škol. Chtěli bychom začít opravou 1. Základní školy Rakovník, která je ve špatném stavebně-technickém stavu, což je i na první pohled viditelné.

O jaké investice se tedy bude konkrétně jednat?

V letošním roce bychom zde chtěli nechat vyměnit veškerá okna. Vzhledem k tomu, že jsou špaletová a objekt se nachází v památkové zóně, chceme tam také špaletová okna vrátit. Rozpočet na tuto akci je v rozmezí šesti až sedmi milionů korun. Pokud se nám toto podaří v letošním roce, příští rok bychom chtěli nechat opravit střechu školy a případně také fasádu.

Plánujete větší investice i na některé z dalších škol?

Pokud budou vypsány dotační tituly a budeme úspěšní, chtěli bychom na 2. Základní škole z půdních prostor vytvořit specializované učebny, chtěli bychom opravit chodníky před školou, vstupní dveře. Pokud by se městu dařilo i dále, připadalo by v úvahu vybudování dalšího patra šaten. Ty stávající jsou již prostorově nevyhovující.

V Rakovníku jsou ve špatném stavu i krajské komunikace. Jedná město Rakovník také s vlastníkem hlavních silničních tahů, tedy se Středočeským krajem, o stavu silnic ve městě?

Se Středočeským krajem jednáme a vytipovali jsme celkem čtyři úseky, které by bylo potřeba opravit. Úsek v Malcově ulici byl opravený v uplynulém roce, nejaktuálnější je podle mne nyní úsek od budovy soudu směrem ke křižovatce Na Váze. Ale uvidíme, na čem se konkrétně domluvíme. Bude také záležet na konkrétních finančních možnostech kraje.

Už se ozval Středočeský kraj v reakci na žádost, kterou poslalo město Rakovník před zhruba třemi lety, kvůli financování možné výstavby obchvatu?

Je to nyní příliš krátká doba, aby nové vedení Středočeského kraje stihlo zareagovat. Chvilku potrvá, než se stihne v dané problematice zorientovat. Počítáme s tím, že se budeme s vedením Středočeského kraje scházet a budeme definovat nějakým způsobem problémy, které město nejvíce pálí. Na prvním místě je pak samozřejmě i výstavba obchvatu.

Potřebuje opravdu město Rakovník silniční obchvat?

Prvotně potřebuje město Rakovník přivaděč z Lišan. Obchvat ale potřebuje také, a to vzhledem k tomu, jak se rozvíjí průmyslová zóna a přibývá také kamionů. Velmi důležitá pro Rakovník a Rakovnicko je tedy dostavba dálnice D6, ze které má přivaděč vycházet.

Jsou projekty, které jsou sice připravené k realizaci, ale pouze v případě získání dotace?

Jedním z nich je vybudování páteřní cyklostezky podél Rakovnického potoka. Její vybudování by mělo stát zhruba osm milionů korun. Pakliže bychom obdrželi dotaci ve výši osmdesát až devadesát procent nákladů, pak její vybudování není problém, stejně jako dofinancování. Pokud bychom dotaci získali, realizace by mohla začít v letošním roce.

Dalším projektem, který je závislý na získání dotace, jsou zmiňované úpravy na 2. základní škole.

S koncem roku je spojené odpalování ohňostrojů, rachejtlí a petard. Někteří Rakovničané si na sociální síti stěžovali, že mnohdy je zábavná pyrotechnika odpalována již od vánočních svátků a je to ruší. Lze toto nějakým způsobem řešit přijetím například obecně závazné vyhlášky?

V současné době má město Rakovník vyhlášku o nočním klidu a na tu se tato problematika váže.

Nezvažovali jste o vydání vyhlášky, která by zábavnou pyrotechniku řešila? Přeci jen odpalování pyrotechniky o vánočních svátcích není úplně ideální.

Nemyslím si, že by obce měly postupovat stejným stylem, jakým postupuje stát. Ten se snaží všechno omezovat, redukovat a podobně. V současnosti v ČR platí více než 8000 obecně závazných norem a nedokážu si představit člověka, který by je všechny znal, natož pak dodržoval. I kdybychom vydali nějakou vyhlášku, nastala by pak otázka její kontrolovatelnosti a vynucovatelnosti. Představa, že by od Vánoc stál v každé ulici strážník či policista a kontroloval, kdo co odpálil, aby ho mohl hned postihnout, je nereálná.

Existuje tedy nějaké řešení?

Lidé se musí chovat rozumně a vychovávat se navzájem. Je to problematika podobná té s pejskaři.

Hojně diskutovaným tématem v závěru roku byla rekonstrukce Čermákových sadů. Plánuje město v úpravách pokračovat?

Momentálně se žádná další etapa neplánuje. Mě těší, že lidé jsou podle výsledků anket v Raportu a Radnici výraznou většinou s rekonstrukcí Čermákových sadů spokojeni. V Čermákových sadech budou pokračovat běžné práce jako nová výsadba, průřez, a zahájili jsme i dosazování stromů.

Rybník pod domovem seniorů se tak neplánuje?

Jedná se o další etapu, o které v současné době neuvažujeme. Základní požadavek, který zazníval v roce 2006 až 2008 od lidí, kteří zde bydleli, kteří tudy chodili do DDM, na vlakové nádraží a podobně, byl, aby od podzimu do jara nemuseli chodit blátem a aby byl postaven zpevněný chodník. To jsme splnili a lidé chodník hojně využívají.

V ulicích města ubylo preventistů kriminality. Kolik jich nyní město Rakovník má k dispozici?

Momentálně máme dva do ulic a jednu paní do školní jídelny. Všichni plní, co mají. Jsou ráno na přechodu, poté v parku a i v prostoru okolí školní jídelny. Původně jsme měli čtyři, pak nám úřad práce dal příspěvek na menší počet. Věříme, že v letošním roce se nám podaří dostat zpět na číslo čtyři.

Dojde vzhledem k úbytku preventistů kriminality k navýšení počtu strážníků městské policie? Přeci jen na začátku volebního období jste mluvil o navýšení stavů městské policie na jednadvacet strážníků.

Říkali jsme, že v ideálním případě bychom chtěli 21 strážníků, ale defakto na tomto stavu jsme. Máme sedmnáct městských strážníků, k tomu dva až čtyři preventisty. Pro město Rakovník je samozřejmě ekonomicky výhodnější, abychom získali další preventisty, které nám zaplatí úřad práce. Na druhou stranu úvahy o tom, že by se navyšovaly stavy městské policie dále, by představovaly jen další suplování neschopnosti státu doplnit stavy státní policie. Nemyslím si, že by obec ze svého rozpočtu měla dále dotovat stát, který je v tomto ohledu neúspěšný.

Jak je na tom v současné době městský kamerový systém? Hovořilo se o jeho nutné modernizaci.

Modernizaci plánuje zahájit v letošním roce, máme v rozpočtu na to vyčleněno zhruba 700 tisíc korun. V modernizaci budeme muset pokračovat ještě zřejmě minimálně v příštím roce, protože bylo zjištěno, že sedm kamer je v takovém stavu, že jsou neopravitelné. Navíc některé nemají kvalitní obraz, a modernizovat budeme i připojení. Zatímco pořízení kamery je vcelku levná záležitost, řešení optického připojení už tolik ne.

Jak jste spokojen s prací městské policie? Nyní jsou daleko více v terénu, než tomu bylo v letech minulých.

V roce 2013 uložili strážníci pokuty za zhruba 158 tisíc korun, v roce 2014 to bylo 190 tisíc a v roce 2016 už za 430 tisíc korun. V této činnosti jsme šli markantně nahoru. Ukládání pokut ovšem není hlavním smyslem činnosti městské policie, to už je jen řešení toho, co se stalo. Zaměřujeme se hlavně na prevenci. Preventivní činnost vede i k tomu, že klesá kriminální činnost ve městě a i počet přestupků. Strážníci mají rozpis, kde a v kolik se mají pohybovat, hlídkují také více kolem škol, školek, na parkovištích a také v parcích.

Reaguje město Rakovník i na to, co se děje ve světě v podobě teroristických útoků? Ačkoliv riziko, že by se zrovna v Rakovníku měl stát teroristický útok, je hodně malé, přece jen je ve městě chemická továrna.

Je to hodně sci-fi. Podniky mají svoje krizové plány, jsem přesvědčený o tom, že jsou schopné se vypořádat s tím, co se děje v jejich areálu. Městská policie a státní policie spolupracují velmi dobře a jejich úkolem v tomto pohledu je připravit se na zásah proti střelci, osamělému atentátníkovi. Od toho má státní policie prvosledovou hlídku, městská policie je schopna zajistit státní policii podporu. Nemyslím si, že by Rakovník měl být terčem teroristických útoků, kdyby se to mělo stát v České republice, tak lituji Prahu.

Souhlasíte, jako bývalý policista, s tím, že se po obchodních centrech pohybují policisté se samopaly? Není to zbytečné? Nevyvolává to naopak větší paniku, strach?

Ne. Jakákoliv opatření proti terorismu přehnaná rozhodně nejsou. Ačkoliv se někteří politici staví tak, že se víceméně nic neděje, hrozba terorismu v celé Evropě je velmi reálná, a to zejména v místech s vysokou koncentrací lidí, a čím rychlejší je zákrok na takovém místě, tím nižší je počet obětí.

Co říkáte na slova pana prezidenta o údajném teroristovi pohybujícím se na území Česka?

Protože o tom nemám vůbec žádné informace a myslím si, že je nemá nikdo s výjimkou některých dobře utajovaných složek, tak se to komentovat nedá.

Máte již informace, kdy by měla začít stavba vedle KC Rakovník?

V současné době je již podána žádost o stavební povolení. Mělo by se začít na jaře letošního roku.

Zastupitelé nakonec neudělili souhlas investorovi, který chtěl v Luženské ulici postavit hobby market a Kaufland, na připojení se k místní komunikaci a inženýrským sítím přes pozemky města. Čekal jste takový výsledek?

Hlasování v zastupitelstvu bylo naprosto volnou formou, nikdo nikoho nevázal nějakými koaličními smlouvami. Každý hlasoval podle svého svědomí a vědomí. Hlasoval jsem pro připojení na místní komunikaci z toho důvodu, že uznávám zásady demokracie. Jestliže jsme se zeptali obyvatel a většina řekla, že jej chce, tak se menšina musí podřídit. Jen těsně hlasování dopadlo tak, jak dopadlo.

Čtěte také: Začátek rekonstrukce bazénu v Rakovníku se oddaluje