Od starostů hejtmanství očekává především pomoc s rozhodováním o tom, jak z krajských peněz rozdělit 50 milionů korun v rámci takzvaného participativního rozpočtu.

Jermanová také připomněla, že v rámci takzvané kompenzace uhlíkové stopy kraj chystá masivní vysazování stromů – a právě v tom chce spolupracovat s radnicemi. „Vytypujte vhodná místa … a dejte nám vědět, kolik stromů tam bude potřeba,“ vyzvala hejtmanka starosty k součinnosti. Očekává, že se místní zapojí i do samotného sázení.

Projev hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové

Dobrý den, dámy a pánové, paní ministryně, páni ministři, starostky a starostové, vážení hosté,

je milou tradicí, že se jednou za půl roku scházíme v tomto složení. Jsem ráda, že se nám zde daří odhodit plášť politické rivality a bavit se věcně a konkrétně o tom, co se v kraji děje a co se má dělat v zájmu občanů. To je prospěšné pro všechny z nás. Také pro Vás, zástupce ministerstev, kterým moc děkuji, že jste si na nás udělali čas. Aspoň vidíte, co trápí obecní, městské a krajské samosprávy. Pohled kraje a obcí Vám může dát důležitou zpětnou vazbu.

My, zástupci kraje, zde můžeme najít řešení, která budou koncepční. Setkání je pro nás vodítkem pro vytváření a přizpůsobování fondů a dotačních titulů tak, abyste je mohli co nejlépe využívat pro obyvatele vašich obcí a měst. A pro Vás, vážené starostky a starostové, je setkání zdrojem informací a možností vyřešit své starosti přímo se zástupci kraje. Dopolední program bude hlavně prezentovat to, co se děje na úrovni vlády a kraj. Pro přímý kontakt s radními a zástupci odborů krajského úřadu bude sloužit odpolední část.

Ráda bych v tuto chvíli zmínila, co se nám letos na krajské úrovni povedlo. Především se dařilo využívat dotačních zdrojů. V tom jsme nejúspěšnější ze všech krajů. Finanční spoluúčast ze zdrojů EU dosáhne téměř čtyř miliard korun. Přispívá k tomu i nastavení rozpočtu, které letos směřovalo k většímu využívání těchto dotačních titulů. Mnozí z vás už využili fondy, které jsme zřídili, abychom poskytovali i malým obcím návratné finanční prostředky na dobu, než vaše projekty budou profinancované z prostředků EU. Rozpočet pro příští rok opět vzroste, a to na 32 miliard korun. Počítáme, že bude vyrovnaný. Finanční řízení kraje je v posledních letech nejlepší, jaké kdy střední Čechy měly. Nezadlužujeme se, investujeme do rozvoje a budoucnosti.

Navíc přicházíme s formami financování energetických úspor, které nejsou v krajích příliš využívány. Je to třeba nástroj Evropské investiční banky s názvem Elena, který umožňuje financovat až 90 procent celkových nákladů na přípravu projektů. Málo využívanou metodou financování těchto projektů je také EPC, tedy zpětné financování investic do energetických úspor.

Z jednotlivých oblastí začnu dopravou. Tam směřuje nejvíc peněz. Spravujeme nejvíc kilometrů silnic II. a III. tříd ze všech krajů, celkem 8650 kilometrů. Vedou tudy důležité dopravní a tranzitní tahy. Některé jsou kvůli absenci dálnic vedeny po krajských silnicích. Zdědili jsme obrovský dluh minulých krajských vlád, který byl na začátku volebního období 80 miliard. Daří se nám ho smazávat. Ač jsme považovali loňských 410 kilometrů opravených silnic za úspěch, letos to bude už téměř 450 kilometrů. Podobný nárůst je u opravených mostů. Investujeme do této oblasti rekordní částky, letos bezmála čtyři miliardy. Chci zdůraznit, že nejde jen o kosmetické opravy, jako jsou nové vrstvy asfaltu. Stále víc silnic opravujeme včetně výměny podloží, nového odvodnění a podobně. Tím šetříme peníze budoucím krajským vládám, protože důkladně rekonstruované silnice přirozeně déle vydrží.

Prioritou je pro nás co nejrychlejší vybudování dálnice D3. Proto jsem ráda, že jsme spolu s panem ministrem dopravy, ŘSD i Jihočeským krajem vytvořili pracovní skupinu, která se pravidelně schází a i díky této společné koordinaci její výstavbu urychlujeme, jak je to jen možné.

Z velkých dopravních investic zmiňuji třeba rekonstrukci silnice z Tuřic do Kbel na Mladoboleslavsku za 100 milionů, silnici z Hostišova do Jiřetice na Benešovsku za 97 milionů, silnici na Příbramsku z Rožmitálu pod Třemšínem až na hranici kraje za 262 milionů, rekonstrukci silnice z Velké Dobré do Nového Strašecí na Kladensku včetně mostů. Zde jsou náklady 185 milionů korun. A tak bych mohla pokračovat dalšími a dalšími stavbami.

V souvislosti s dopravou musím uvést i pokrok v integraci autobusů a vlaků. Ta se letos týkala především Mladoboleslavska, Benešovska, Příbramska, Slánska, Nymburska, Kolínska a od prosince i Rakovnicka, Kladenska a Křivoklátska. Investovalo se do cyklistických stezek. Pracuje se na nich na Voticku, mezi Sedlčany a Prčicemi, na Křivoklátsku. Oživujeme život i na řekách, zejména na Labi a na Vltavě, kde se kraj podílí na budování úvazišť, přístavišť a pobřežního zázemí pro vodní turistiku. Kromě toho se rozjíždí projekty na záchytná parkoviště P+R, kde počítáme s vytvořením až jedenácti parkovišť s kapacitou několika tisíc míst.

Další oblastí, kam kraj hojně investuje, je zdravotnictví. Největší investice jdou do sítě oblastních nemocnic, ale též do lékařské pohotovostní nebo záchranné služby.

Pětici oblastních nemocnic se kraji povedlo převést do režimu provozní soběstačnosti. Kraj už nepřispívá na jejich provoz, ale investuje do jejich vybavení, rekonstrukcí nebo energetických úspor. Takto kraj investoval do nemocnice Mladá Boleslav přes 34 milionů korun, do Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 76,6 milionu korun, do nemocnice Příbram více než 38 milionů korun, do nemocnice Kladno necelých 57 milionů korun a do kolínské oblastní nemocnice 77,5 milionu korun.

Kraj v roce 2018 zahájil systematizaci a standardizaci sítě lékařské pohotovostní služby pro dospělé, pro děti a dorost i zubařské pohotovosti. Na zajištění této služby se v kraji podílelo 16 zařízení. Roční objem podpory přitom rok od roku roste. V roce 2017 činila 29 milionů korun, v roce 2018 už to bylo téměř 39 milionů korun a letos již 42,6 milionů korun.

Zajišťujeme též zdravotnickou záchrannou službu. Výjezdové základny jsou rozmístěny tak, aby místo jakékoliv události bylo dosažitelné do 20 minut. Záchranná služba má 44 výjezdových základen a jejich činnost zajišťuje 85 výjezdových skupin.

Dobře víte, že usilujeme také o obnovu památek, aby mohly opět sloužit společenskému životu. Z Fondu kultury a obnovy památek jsme podpořili například opravu zvonice s márnicí v Psářích, v Týnci nad Sázavou opravu střechy Společenského centra, ve Voticích obnovu kaple Božího hrobu, stejně jako hrobky Františka Nittingera na Lesním hřbitově v Novém Jáchymově. Další desítky milionů korun proudily pro tento účel v rámci Programu 2019 pro poskytování dotací na obnovu památek určených ke společenskému využití. Tyto památky by se bez přispění kraje nemohly opravit.

Kraj nezanedbává ani rozvoj sociálních služeb. Na Mladoboleslavsku byla pořízena nemovitost určená pro zřízení vysoce specializované služby pro 6 klientů s nízkofunkčním autismem poskytované příspěvkovou organizací Centrum 83. Výrazně se zlepšilo zázemí a vybavení domovů v Benešově, ve Vlašimi, v Sedlčanech, Vraném, Vidimi, Novém Strašecí, Smečnu nebo ve Slaném. V Kamýku nad Vltavou kraj zakoupil Nalžovický zámek, který poskytuje týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Úspěšně pokračujeme v realizaci projektu POSEZ. Další zařízení, které pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením, zahájilo provoz ve Slaném.

Opozice nám na posledním zastupitelstvu vytýkala, že zanedbáváme školství. Ráda bych řekla, že tomu tak není, do školství jdou rovněž stovky milionů korun. Lepšího a nového vybavení se dočkaly desítky škol, investujeme do energetických úspor a podobně. Své o tom ví například v Gymnáziu Vlašim, v kladenském středisku volného času Labyrint, ve Střední zdravotnická škole a Vyšší odborné škole v Kolíně, ve Střední zemědělské škole v Čáslavi, Střední průmyslové škole Emila Kolbena Rakovník a podobně.

Stranou nezůstal ani sport. Podpory se dočkaly projekty kluboven, hřišť, stadionů nebo zázemí v podobě šaten, osvětlení či sprch. Nesmím zapomenout na podporu sportovních center mládeže. Na různé kulturní akce přispěl kraj víc než deseti miliony korun.

Zvláštní pozornost si zaslouží oblast cestovního ruchu. Daří se nabízet ucelené programy pro turisty v rámci jednotlivých destinačních managementů. Prezentujeme kraj na veletrzích a také ve filmech. Největším trumfem Středočeské filmové kanceláře je bezesporu natáčení historického koprodukčního velkofilmu o Janu Žižkovi. Je to velká reklama pro kraj, která by mohla navázat na úspěch projektů souvisejících s propagací scenérií z prostředí počítačové hry Kingdom Come: Deliverance.

Hrdá jsem na práci, kterou odvádí Středočeské inovační centrum na poli vědeckého výzkumu, vývoje a inovací. Technologicky vyspělý kraj znamená vyšší platy pro jeho obyvatele a také přístup k moderním technologiím v domácnostech nebo vyšší životní komfort. Přicházíme s programem, který do středních Čech naláká významné světové mozky, aby se podílely na práci inovačních center a vědeckovýzkumných institucí.

Dámy a pánové, závěrem bych ráda zmínila další věc, která se týká především starostů. Novinkou, se kterou přicházíme jako vůbec první kraj v České republice, je participativní rozpočet. Na něj jsme vyhradili částku 50 milionů korun. O využití těchto prostředků budou mít možnost rozhodnout sami občané. Na vás je, abyste navrhli projekty, o něž ve vašem okolí občané stojí.

Protože žijeme v době moderních technologií a jsme si vědomi toho, že Středočeský kraj je tak rozlehlý, že z některých jeho částí to může být na krajský úřad i více než sto kilometrů, tak v příštím roce chceme přijít s dalším zlepšením komunikace úřadu se samosprávami. Bude mít podobu videokonferencí, jejichž prostřednictvím bude možné spojit se zástupci úřadu a operativně prodiskutovat konkrétní problémy. O této novince vás budeme informovat hned po Novém roce.

Tolik souhrn toho, co se v kraji děje. Určitě jsem na mnohé zapomněla. Je toho opravdu hodně. Pokud mohu použít jedno z mott pana premiéra, pak si troufám říci, že opravdu makáme. Jestli vás některé z témat, která jsem zmínila, zaujalo, pak určitě využijte odpolední části, a zeptejte se zástupců kraje na to, zda bychom podobným způsobem nemohli pomoci i ve Vaší obci. Děkuji vám za pozornost a přeji vám, abyste zde strávili čas účelně.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje