„Vlaky jezdí včas, jejich personál je velice příjemný,“ pochválil s dodatkem, že je vidět posun v kvalitě i spokojenosti. To vše řekl před významnými manažery Českých drah. Krajský úřad navštívili místopředseda představenstva Radek Dvořák, který je současně náměstkem generálního ředitele pro obchod, a náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Patrik Horný, aby společně s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) podepsali smlouvu o zajištění drážní dopravní obslužnosti na deset let.

Platit bude od 15. prosince do 15. 12. 2029 – a plyne z ní, že hlavním železničním dopravcem ve středních Čechách zůstanou České dráhy. Kraj od nich objednává necelých 16 milionů vlakokilometrů ročně. V prvním roce platnosti smlouvy za to zaplatí 2,1 miliardy korun.

Čtvrtina regionálních vlaků

Smlouva je pro dopravce podle Dvořákových slov opravdu klíčová. „Střední Čechy společně s Prahou pro nás představují čtvrtinu výkonu v regionální dopravě,“ připomněl náměstek, že jde o skutečně velký kontrakt. Denně to obnáší téměř dva tisíce regionálních vlaků! „Budeme se snažit závazky splnit k vaší maximální spokojenosti. Nebude to vždy na sto procent, ale budeme se snažit, aby to bylo 99,9,“ obrátil se k hejtmance a jejímu doprovodu.

Cestujícím zase slibuje například modernizaci 71 elektrických jednotek CityElefant, které se mají dočkat elektrických zásuvek, Wi-Fi připojení k internetu a přečalounění sedaček; nejstarší generace elefantů z první dodávky (jichž je 17) také dostane vakuové toalety, které už ty novější mají z výroby. S modernizací se počítá také v případě motorových vozů, a to včetně jednotek RegioNova. Nákup deseti nových motorových souprav se chystá pro trať Praha – Kladno. Smlouva však nevylučuje možnost jednat také o pořízení dalších nových železničních vozidel, pokud o to objednavatelé veřejné dopravy (tedy hejtmanství a pražský magistrát) projeví zájem – a tyto své požadavky dokážou podpořit i penězi.

Znát prostředí se vyplácí

Dojednat výslednou podobu smlouvy, kterou při srpnovém schvalování na jednání krajského zastupitelstva za výhodnou pro kraj i jeho obyvatele označovali ve vzácné shodě zástupci vládnoucí koalice i opozice, prý nebylo jednoduché; není to ostatně jen pár listů papíru, ale hodně tlustá bichle. Dospět k domluvě a vzájemné shodě, což hejtmanka označila za „kompromis přijatelný pro obě strany“ zabralo celé měsíce. Trvalo to od poloviny ledna až do léta, konstatoval středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

Zástupci obou smluvních stran při čtvrtečním podpisu ocenili roli, kterou při vyjednávání sehrál nový ředitel krajské organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje Michal Štěpán. V minulosti býval náměstkem generálního ředitele Českých drah odpovědným za osobní dopravu, takže přesně ví, o čem je řeč; prostředí zná detailně. Včetně možností hledání úspor, poznamenal náměstek hejtmanky Kovács. Podle hejtmanky je výhodné i to, že si manažeři drah uvědomují, jak dobře se jejich bývalý kolega v problematice orientuje. O roli se však hlásí i ona sama. „Budu dohlížet na to, v jak kvalitních vozech naši občané jezdí,“ upozornila partnery před stvrzením sedmi paré smluv podpisem. S poznámkou, že za poměrně velké peníze si občané zaslouží lepší svezení.

Prostor pro zdravý rozum

Štěpán ve čtvrtek ocenil „otevřené pole“, které uzavřená smlouva nabízí pro další jednání. „Můžeme například dodatečně specifikovat vlakové soupravy a jejich počet,“ konstatoval. Na otázku Deníku také uvedl, že nepočítá s výraznějším omezováním provozu osobních pokladen na nádražích. Nicméně: změny se chystají. „Jde nám o efektivní využití pracovní doby,“ konstatoval. Železniční pokladny by se měly změnit v kontaktní místa pro všechny cestující využívající Pražskou integrovanou dopravu – tedy i autobusy.

Deník se také zajímal o to, zda na zavádění internetu do vlaků prostřednictvím Wi-Fi připojení není poněkud pozdě. Nezavání to, co by před deseti lety bylo jistě super, dnes už jen zbytečným rozhazováním? Jestliže sílí tlak na mobilní tarify s neomezenými daty a připravují se sítě 5G, mající přinést revoluci v připojování nejen mobilních zařízení, tahle otázka se nabízí: má ještě smysl plánovat budoucí investování do wifin? Odpověď zní: otevřenost smlouvy dává prostor pro zdravý rozum. Kdyby se situace vyvinula tak, že by se dalo hovořit o vyhozených penězích, tato zařízení se montovat nemusí, vysvětlil Deníku náměstek Horný. Připomněl nicméně, že Wi-Fi má zajišťovat nejen pokrytí, ale i zesílení signálu. Hejtmanka Jermanová navíc míní, že předpokládat širší využívání internetové sítě 5G dřív, než začnou fungovat wifiny ve vlacích, může jen „přílišný optimista“.

Pětinu provozu lze předat konkurenci

Představitelé Středočeského kraje a Českých drah podepsali smlouvu o zajištění základní drážní dopravní obslužnosti, která bude platit od poloviny letošního prosince do poloviny prosince 2019. České dráhy zajistí v regionu celkem 15,67 milionu vlakokilometrů ročně při průměrné kompenzaci v prvním roce platnosti smlouvy ve výši 131 Kč za vlakokilometr (cena platí v celém kraji, neliší se tedy pro jednotlivé tratě). Dohromady jde zhruba o 2,1 miliardy korun.

V souvislosti s novou smlouvou kraj podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové očekává zlepšení služeb a vozidlového parku, protože na některých tratích nebyl s kvalitou spokojen. „Za neplnění dohodnutých standardů budeme uplatňovat smluvní sankce,“ uvedla hejtmanka.

Státní dopravce se zavázal k postupné obnově vozidlového parku. Celková hodnota investic do obnovy vozidel pro Středočeský kraj a Prahu bude zhruba 1,5 miliardy korun. „Uzavřená smlouva počítá s obnovou vozového parku na trati Praha – Kladno, kde plánujeme od roku 2023 nasadit deset nových motorových souprav s kapacitou 120 cestujících v hodnotě zhruba 850 milionů korun,“ uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod Radek Dvořák. „Další postup obnovy vozidel je závislý na dohodě hlavního města Prahy a Středočeského kraje. My jsme každopádně připraveni na požadavky krajů reagovat a nová vozidla zajistit.“

České dráhy se zavázaly modernizovat současně provozovaná vozidla. Náklady na modernizaci stávajícího parku pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu dosáhnou 644,6 milionu korun. Postupně bude vylepšen interiér 71 patrových jednotek CityElefant: čeká je přečalounění sedadel, doplnění elektrických zásuvek k nabíjení drobné elektroniky a první výrobní série těchto souprav dostane vakuové toalety. V letech 2020 až 2021 bude do CityElefantů doplněno také Wi-Fi připojení k internetu. Modernizací projdou také motorové vlaky. České dráhy postupně doplní Wi-Fi připojení k internetu a elektrické zásuvky do devíti třívozových a čtyřiceti dvouvozových RegioNov a také do šestnácti motorových vozů řady 810. Ve všech těchto vlacích navíc dopravce přečalouní sedadla.

Kontrakt stanoví jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb především v oblastech provozu a jeho parametrů, vozidel, jejich vzhledu a vybavení, zastávek a stanic, personálu a bezpečnosti.

Krajský radní pro dopravu František Petrtýl zdůrazňuje, že smlouva nepředstavuje zakonzervování stavu; je otevřená pro možné změny. Může pružně reagovat na změnu potřeb, demografický vývoj a finanční možnosti kraje. „Až 20 procent výkonů přitom můžeme v průběhu platnosti kontraktu zadat jinému dopravci,“ upozornil Petrtýl.
Dopravce se zavázal provozovat na území Středočeského kraje síť vlastních prodejních míst. Celkem bude zajištěn provoz osobních pokladen v 69 tarifních bodech. Pokladny budou mimo odbavení v rámci tarifu Českých drah schopné zároveň odbavit cestující komplexně i v rámci tarifu Pražské integrované dopravy (PID) – a v případě zavedení i jízdenkami v rámci Státního jednotného tarifu (SJT).

Na některých tratích dojde ke zvýšení kvality a kapacity vozidel již od nového jízdního řádu 2019/2020 (začne platit 15. prosince). Na tratích 070 / 072 Praha – Mladá Boleslav / Mělník budou nově nasazené vratné soupravy složené z vozidel 750.7 nebo 854, 054 a 954.2 s větší kapacitou, které nově nabídnou i oddíly 1. třídy a zvedací plošinu pro přepravu imobilních cestujících. Na tratích 120 / 093 Praha – Kladno – Kladno-Ostrovec budou nově nasazena výkonnější a pohodlnější vozidla řad 854 a 054, která nahradí méně pohodlné přípojné vozy řad 012 a 021 – a na spěšných vlacích nabídnou vyšší kapacitu.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje