Celorepublikově, kdy už je řeč o hodnocení 98 vzorků prověřovaných loni od léta do podzimu na 82 místech, však výsledky nebyly žádná sláva. „Každá šestá restaurace připravuje pokrmy na přepáleném fritovacím oleji,“ upozornil Kopřiva na to, co prozrazují čísla. S poznámkou, že přepálené fritovací oleje obsahují látky škodlivé pro lidské zdraví – a odborná literatura zmiňuje i možné karcinogenní účinky.

Až 16 procent vzorků propadlo

Skóre to skutečně není příznivé, jestliže pro 16 procent posuzovaných vzorků měli inspektoři jednoznačný verdikt: nevhodné k lidské spotřebě, respektive k přípravě pokrmů. Z porovnání klasických restaurací s rychlými občerstveními přitom nevyplynulo, že by se od sebe oba typy podniků v tomto ohledu dramaticky lišily. Jako alespoň trochu příznivou skutečnost – byť nikoli uspokojivou – lze vnímat fakt, že inspektoři zaznamenali meziroční zlepšení: zatímco loni nevyhověly fritovací oleje z 16 procent, předloni jich byla celá čtvrtina: 26 procent.

„Součástí kontroly bylo i dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy,“ upozornil Kopřiva. V tomto směru měla máslo na hlavě (a olej na stroji) desetina šéfů. Právě u 10 procent kontrolovaných provozoven totiž inspektoři odhalili znečištění fritézy ztuhlými mastnými nečistotami kvůli zanedbání pravidelného čištění.

„Kontrolovaným osobám, u kterých došlo k porušení předpisů, inspektoři uložili, aby odstranily zjištěná pochybení – a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty,“ poznamenal ještě mluvčí.

Hodnocení fritovacích olejů
- Senzorické (smyslové) posouzení – především vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků
- Měření obsahu takzvaných polárních látek (TPM) a laboratorní stanovení polymerních triacylglycerolů (PTG) k posouzení tepelného rozkladu
  Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Pro přesnou tabulku výsledků klikněte ZDE