Avšak vzhledem k tomu, že bytové fondy se v obcích od dob socialismu poněkud ztenčily a řada městských bytů byla prodána lidem do osobního vlastnictví (včetně původních služebních), volných bytů je trvalý nedostatek. Některá středočeská města v současnosti dokonce už nemají žadatelům o služební byt vůbec co nabídnout. Stavbu bytů tak nezřídka berou do rukou sami zaměstnavatelé.

Své služební byty v dobách minulých stavěly zejména velké státní podniky po celé republice. Vybudovaly jich téměř sto tisíc. Po sametové revoluci a po zániku obřích podniků jich byla ale většina zprivatizována a městům zůstal k užívání jen zlomek. Možnost ubytování v místě zaměstnání patří k benefitům, na které stále zaměstnavatelé dokáží zájemce o práci nalákat. Velký důraz je přitom pokaždé kladen primárně na takzvané potřebné profese, jakými jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. Pokud ovšem člověk užívající služební byt profesi opustí, musí obvykle také byt vrátit.

Například v Kladně je aktuálně přiděleno pro tyto účely okolo 60 bytů. „Pokud někdo ze subjektů požádá město Kladno o byt pro svého zaměstnance, je žádost postoupena k jednání bytové komise a následně ke vzniku nájmu bytu vydá rada města konečné stanovisko,“ shrnula mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Ve služebním bytě je v Kladně je aktuálně stanovena výše nájemného na 82 korun za metr čtvereční měsíčně.

Spíše dle individuální žádosti

Ve Slaném funguje přidělování bytů spíše dle individuální žádosti. Není součástí náborové kampaně. „Zejména se tak děje u lékařského personálu nemocnice anebo v případě strážníků městské policie, kteří přichází z jiných měst či obcí a o byt sami požádají,“ uvedla mluvčí radnice Markéta Růtová.

Například v Nemocnici Slaný, kde byla před nedávnem dokonce ohrožena existence dětského oddělení, se vedení města postaralo, aby právě lékaři dostali služební byty přednostně. „Zajišťovali jsme bydlení nejen pro lékaře, ale i nemocničnímu IT manažerovi,“ doplnil starosta Slaného Martin Hrabánek.

Jsou ale i města v kraji, která žádnými byty nedisponují. Takovým je například Rakovník. I proto tamní Masarykova nemocnice již několik let plánuje výstavbu bytových domů nad areálem nemocnice. Celkem by se mělo jednat o tři domy s více jak šedesáti byty. „Byty budou určeny přednostně pro zaměstnance nemocnice,“ sdělil Tomáš Jedlička, jednatel Masarykovy nemocnice Rakovník. Vlastník rakovnické nemocnice společnost Privamed Healthia chce tímto krokem podpořit řešení současné personální situace ve zdravotnictví.

Chtěli nabídnout jistotu

Skvěle se k řešení problému s nedostatkem bytů postavili v Hořovicích. Vedení tamní nemocnice se rozhodlo deficit srovnat a předalo k užívání celkem 93 nových bytů. „Chtěli jsme novým i stávajícím zaměstnancům nabídnout jistotu a nabízíme jim do užívání nové byty, které jsme dokončili letos na jaře,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Horáková.

Takový krok zdravotnický personál kvituje s povděkem. „Přistěhovala jsem se do Hořovic a partnerem a dětmi. V nemocnici pracuji přes dva roky a možnost bydlet přímo v blízkosti areálu velmi vítám. Byt se mi moc líbí. V ambulanci jsem za pět minut,“ ocenila tuto příležitost nová nájemnice jednoho z bytů a zároveň lékařka dětského oddělení nemocnice Markéta Škvárová. Letos byla dokončena první etapa a v druhé holding plánuje v Hořovicích postavit dalších 135 bytů.

Benešov služební byty město ještě stále má. Přiděluje je i čtyřikrát do roka. V pravidlech pro přidělování je řada kritérií a jedním z nich je rovněž potřebnost profese žadatele pro město a region. A s přehledem se dostane i na další zaměstnance, kteří mají zájem pracovat v místních firmách. „Každoročně přidělujeme kolem šedesáti zaměstnaneckých bytů a z nich vždy dva až tři jsou pro žadatele z potřebných profesí,“ vysvětlil benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Také v Kutné Hoře mohou žadatelé získat služební byt. I zde byty poskytují na základě rozhodnutí rady, která má pravomoc souhlasit s jeho přidělením například na základě žádosti nemocnice, ale i jiných subjektů z důvodu veřejného či obecního zájmu. „Máme takto ubytované lékaře, sestry i třeba sanitáře,“ podotkla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová. Nemocnice Kutná Hora má v tuto chvíli k dispozici 10 bytů, kde bydlí personál nemocnice.

I v metropoli se naskýtají možnosti, jak vyhovět žadatelům při shánění služebního bytu. V současnosti eviduje magistrát na území Prahy 162 volných bytů, které jsou určeny pro veškeré žadatele. „Jedná se o volné byty, které mohou být svým určením poskytnuty všem žadatelům o pronájem. Jedná se o žadatele v kategorii sociálně potřební, zdravotně postižení, senioři, ale i ostatní podporované profese včetně městské policie nebo zaměstnanců. V kategorii soudci a státní zástupci jsou převážně zaměstnanci soudů a státních zastupitelství v nižších platových třídách,“ upřesnil mluvčí magistrátu Vít Hofman.