Na velvarském křtu nechyběl ani středočeský radní pro kulturu a památkovou péči Karel Horčička (ČSSD). Nebyl pozván náhodou – na vydání knihy kraj finančně přispěl. Alespoň na dálku projektu fandí i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jež se nyní věnuje mateřským povinnostem. „Částka 200 tisíc korun, kterou jsme do vydání publikace vložili, šla na dobrou věc,“ připomněla s tím, že obdobné projekty umožňují rozšířit povědomí o naší historii a kultuře, stejně jako o životě i myšlení našich předků. „Každý takovýto počin zaslouží podporu i ocenění,“ zdůraznila hejtmanka.

Kniha o více než 600 stranách přináší nejen soupis těchto památek, ale také podrobnou dokumentaci. Nechybí ani množství fotografií – jak těch pořízených v současnosti, tak historických záběrů. Světecké sloupy, jež vznikaly především v 18. a 19. století, takto podrobně dosud nikdo nezmapoval. Autoři věnovali pozornost jak jejich minulosti, tak zaznamenání současného stavu; včetně poškození. Nechybí ani souhrnná pojednání o uměleckohistorickém vývoji těchto památek na území Středočeského kraje či rozbor dosavadní literatury vztahující se k tomuto tématu.

„Architektura světských sloupů bývá často opomíjena, i když v době, kdy se sloupy vztyčovaly, hrála pro obyvatele měst a obcí velkou roli,“ upozornil radní Horčička. Ocenil současně mravenčí práci kolektivu autorů, bez jejichž nasazení by takto unikátní publikace s množstvím podrobností nemohla vzniknout.

Ilustrační foto
Operace slepého střeva není banálním zákrokem
Velvyslanec Izraele navštívil Panenské Břežany
Velvyslanec Izraele navštívil Panenské Břežany