Samotná stavba nové silnice – podle informací krajského úřadu téměř sedmikilometrové (s tím, že v některých částech má být využito i současné vedení trasy) – by pak měla vyjít na tři čtvrtě miliardy: náklady jsou vyčísleny na 762 milionů. Tyto peníze – či alespoň jejich podstatnou část – by představitelé kraje chtěli získat z dotací; vyloučeno však není ani čerpání úvěru.

Zamýšlená silnice má sloužit jako alternativa nynějšího spojení obou měst silnicí druhé třídy II/101, která je v tomto úseku citelně přetížená (jakož ostatně i jinde) a její stav není vyhovující (což rovněž platí i pro jiné úseky této silnice, představující vlastně „okruh“ kolem hlavního města). Její úsek Úvaly – Říčany měří 15 kilometrů.

Záměr postavit novou silnici však není jen reakcí na stav té současné. Jejím hlavním přínosem má být převedení části dopravy – především tranzitu – z nynější trasy mimo zastavěná území. Co obnáší současný stav, by mohli vyprávět obyvatelé hned několika lokalit; jsou jimi především Křenice, Sluštice, Zlatá a Škvorec, kudy silnice číslo 101 prochází. Hustý provoz je obtěžuje – a hlavně představuje nebezpečí pro chodce, ale i pro motorizované účastníky silničního provozu. „Zároveň se díky vybudování nové komunikace zvýší plynulost dopravy i kapacita komunikace, a tím se zrychlí průjezd danou oblastí,“ připomněla další výhodu středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Do budoucna by tato silnice měla sloužit také jako objízdná trasa v případě problémů na chystaném úseku Pražského okruhu nebodli dálnice D0, případně může rovněž ulevit silnici I/12 z Prahy na Český Brod a Kolín.

Termín, kdy by se mělo začít stavět, zatím není jasný. Ve středu krajský úřad informoval, že aktuálně jsou přípravy ve fázi projektových prací na stupni dokumentace k územnímu řízení. To zřejmě naznačuje, že v nejbližších letech stavba nezačne.

Současné spojení z Úval do Říčan
- Nynější silnice druhé třídy II/101 vede přes obce Křenice, Sluštice, Zlatá a Škvorec
- Komunikace je úzká, nepřehledná – a při nadměrném provozu i příliš zatěžující okolní životní prostředí
- Kvůli zvyšující se intenzitě zejména nákladní dopravy se zhoršuje i bezpečnost v jednotlivých obcích
- Podle statistik ze sčítání dopravy v roce 2016 po silnici projede v průměru 4502 vozidel za den, přičemž více než pětinu tvoří kamiony; podle očekávání by provoz měl dále růst.
- Z pohledu státu i kraje se jako vhodné jeví přesměrovat velkou část dopravy z tohoto úseku na novou silnici. Ta by měla odvést většinu nákladní dopravy mimo zastavěná území – a zároveň zvýšit plynulost provozu na trase

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje