Při prohlídce místa odborníci zjistili, že stromoví a jeho kořeny drží násyp silničního tělesa – a že kvůli dopravě se dává do pohybu. Proto stromoví museli dělníci odstranit a staticky místo zajistit.

Místo tak drží pohromadě statický prvek, opěrná zeď je provedená z mikropilot, vysvětlilo vedení kraje. Železobetonový ztužující práh umístěný na zhlaví pilot spojil piloty v jeden spolupůsobící celek. Práce byly provedeny do dvou měsíců od předání staveniště.