V rámci dohadování kolem zaměstnávání lidí mimo hlavní pracovní poměr (jež se v uplynulých měsících prakticky změnilo v nezastíraný konflikt STAN a ODS versus ANO) se opozice zajímá zvláště o lidi, kteří v roce 2017 pracovali pro kancelář hejtmanky. Dohodáře nicméně zaměstnávaly i další odbory; včetně těch, jež tehdy (před změnou v koalici vládnoucí kraji) měli pod patronací nynější kritici.

Opozice chce znát jména, kvalifikaci i konkrétní výsledky práce odvedené za odměny, jež měsíčně dosahovaly i řádu desetitisíců. A to v kompletním přehledu; několik jmen, která se už objevila v médiích i na tiskové konferenci hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), politikům z řad STAN a ODS nestačí. Ani vysvětlení krajského úřadu, že díky dohodám bylo možno zvládat nutnou práci poté, co po volbách odešla s bývalým vedením i významná část týmu – přičemž ještě přibyly další úkoly: třeba přípravy změn v dotační politice kraje i oslav stého výročí vzniku Československa. A nestačí ani vysvětlení, že bez souhlasu konkrétních lidí jejich jména zveřejnit nelze (a krajský úřad tyto souhlasy nezískal, i když o ně požádal).

Zdá se, že na požadavcích opozice nic nemění ani šetření, jež nedávno dokončil odbor interního auditu a kontroly krajského úřadu. Tomu prošetření dohod (a to všech od roku 2017 do současnosti) v dubnu zadal ředitel úřadu Jiří Holub. Závěr, který úředníci předali sedmičlenné pracovní skupině kontrolního výboru zastupitelstva, již v minulosti ustavené právě v souvislosti s prověřováním práce na dohody, praví, že vše bylo a je v souladu se zákoníkem práce i s interním pokynem ředitele krajského úřadu pro personální práci. Tak o tom v minulém týdnu informoval krajský úřad – a nyní totéž zastupitelům řekl i ředitel Holub. Prohlásil současně, že v souvislosti s požadavky opozice i kontrolního výboru „je ze strany krajského úřadu poskytována maximální součinnost“.

Stačit to opozici asi nebude. Svým vyjádřením to alespoň naznačil předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Ivo Šanc (STAN). Připustil sice, že dokument se závěry vnitřní kontroly krajského úřadu on sám zatím neviděl, od členů pracovní skupiny je nicméně o obsahu informován. „Není tam nic, co bych považoval za směrodatné,“ připomněl, že s konstatováním, že dohody nevykazují formální nedostatky a uzavřeny byly v souladu se zákonem, se nemíní spokojit. Byť s konkrétním vyjádřením je třeba počkat až po zasedání pracovní skupiny, chystaném na 10. červenec, Šanc uvedl, co chce znát především: kdo byli ti pracovníci – a jaké jsou výstupy jejich práce.

„Předpokládám, že budu schopen dát definitivní zjištění na srpnovém jednání krajského zastupitelstva,“ konstatoval šéf kontrolního výboru. Také Martin Kupka (ODS) opět zopakoval požadavek na zveřejnění jmen. Uprostřed prázdnin tak lze očekávat, že dohadování středočeských politiků kolem někdejších dohodářů opět ožije.