Sexuální asistenty v Čechách školí sdružení Freya. Není jich mnoho, v současné době je v České republice celkem 17 asistentů – z toho 15 žen a dva muži. A jak uvedla Lucie Šídová, výkonná ředitelka organizace Freya, za rok 2018 poskytli 230 asistencí. „Největší zájem byl o sex, doteky, masáže a poradenství. Službu využili převážně muži a dvě ženy,“ řekla.

Jak vysvětluje, sexuální asistence je určena lidem se zdravotním či mentálním postižením, seniorům, seniorkám, ale i párům. „Využívají ji také páry, kde oba dva partneři mají nějaké fyzické postižení a je těžké pro ně mít sexuální styk. Sexuální asistentka jim může pomoci najít vhodnou polohu tak, aby byli schopni mít sexuální styk sami,“ vysvětlila Lucie Šídová.

Co si ale lze představit pod pojmem sexuální asistence – a kde začíná a končí pomoc lidem v tomto ohledu? Lucie Šídová ji popisuje jako podpůrnou aktivitu pro lidi s hendikepem a seniory, kdy se jedná o poradenství v oblasti sexuality a vztahů.

„Možnost mluvit o svých tématech z této oblasti, hledání intimního prostoru, možnost dotýkat se poprvé svého těla, doteky, společnou nahotu, koupel, nákup erotických pomůcek, masáže… Učí je akceptovat své tělo a jak jej přijímat, mít rád, jak posílit motorické a senzorické vnímání. Každý asistent má své limity v této profesi, které si stanovují sami. Je to velmi individuální,“ vysvětlila.

Organizace Freya uvádí, že zájem o služby se zvyšuje. „Některá zařízení spolupracují s konkrétní asistentkou,“ podotkla Lucie Šídová. Situace ve Středočeském kraji, alespoň podle poskytovatelů sociálních služeb, ale zatím nenasvědčuje tomu, že by lidé vyhledávali tuto asistenci ve větším měřítku. „Vím, že to existuje, ale nesetkal jsem se s tím,“ řekl Josef Dytrych, předseda a manažer PR organizace Digno – důstojnost. Ta poskytuje pomoc handicapovaným občanům a seniorům formou osobní asistence.

close Sexuální asistence. info Zdroj: DENÍK zoom_in

Podobnou zkušenost má také centrum služeb Slunce všem, která poskytuje služby jako denní stacionář, odlehčovací služby, pečovatelskou službu, chráněné bydlení a podobně. „Uživatelé našich služeb, když chtějí, žijí v párech. Mají se možnost navštěvovat. Pokud by takový požadavek byl, nebráníme se tomu a navážeme nějaký kontakt,“ řekla Blanka Dvořáková, ředitelka centra Slunce všem.

S požadavkem na sexuální asistenci se nesetkali ani v domově pro seniory Domov kněžny Emmy v Neratovicích. „S tímto tématem nemáme žádnou zkušenost. Problematika nám známá je, postavili bychom se k tomu profesionálně, ale nebylo to ještě na pořadu dne,“ uvedla ředitelka domova pro seniory Jaroslava Vítová.

Služba funguje v České republice téměř čtyři roky. „Myslím, že pomalu a dále vzkvétá a povědomí o ní se zvyšuje. Našla si své místo a je, myslím, dobře nastavena a funguje podle jasných pravidel, která jí dávají přehledný a srozumitelný rámec,“ vysvětlila dále Lucie Šídová z organizace Freya. Před rokem službu hodnotili odborníci u kulatého stolu. „Byla kladně hodnocena a vyhodnocena jako bezpečná a legitimní služba. Také jsme se shodli na tom, že by pomáhající profese měly o službě své klienty informovat a nezamlčovat to, že tady je. Každý by se měl sám rozhodnout, zda ji využije či ne,“ podotkla.

Sexuální asistence se setkává s určitými předsudky, řekla Lucie Šídová. „S předsudky se setkáváme, např. s tím, že sexuální asistencí legitimizujeme prostituci a že je to prostituce. Nechali jsme si i udělat právní rozbor a ten říká, že obsahem činnosti sexuálních asistentů či asistentek jsou služby podstatně odlišné od prostých sexuálních služeb, zahrnutých pod pojmem ‚prostituce‘,“ podotkla. Ne každý asistent totiž poskytuje sexuální interakce, vysvětluje.

Podle svých slov se také často potkávají s tím, že jde o službu placenou z daní – a že to je nefér vůči lidem bez handicapu. „Nevím, kde se takové představy berou, nikde to napsáno nebylo, lidé si ji platí sami,“ dodala.