Jde o rozšíření nejvytíženějšího úseku celé dálnice, u které ŘSD postupně počítá s šesti pruhy až do Mladé Boleslavi. Jde zatím o tři kilometry. Během zjišťovacího řízení má středočeský krajský úřad rozhodnout, zda se bude celý plán posuzovat složitěji podle zákona o vlivu staveb na životní prostředí nebo bude ŘSD mít snadnější cestu k povolení.

Kromě samotného rozšíření má dojít k úpravě mimoúrovňové křižovatky v Radonicích, kde vznikne nová okružní křižovatka a vybudují se nové bypassy. Dva mosty se budou muset postavit znovu, aby odpovídaly novému šířkovému uspořádání, zmizí i současné odstavné plochy.

Mapa rozšíření úseku D10 Satalice - Radonice.

Ředitelství investici vysvětluje velkým zatížením dálnice, u které počítá s provozem až 75 tisíc vozidel v roce 2050. „V současné době stávající dálnice D10 v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Satalice a Radonice začíná dosahovat své kapacity a v době dopravní špičky se tvoří dopravní kolony. Tento aspekt je důsledkem neustálého rozšiřování průmyslové zóny v Horních Počernicích. Ta by se měla ještě rozšířit a z toho se dá předvídat, že intenzita dopravy se bude zvyšovat a s ní i případné negativní vlivy spojené s nárůstem hluku a škodlivin v ovzduší,“ uvádí ŘSD v záměru.

Podle posledního sčítání dopravy v roce 2016 jede v úseku každý den v průměru 46 120 vozidel. Od posledního sčítání v roce 2010 tak jde o nárůst o 23%.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně připravuje rozšíření na šest pruhů u celkem jedenácti úseků dálnic, zejména v okolí Prahy.

Plán řešení mimoúrovňové křižovatky Radonice nad D10.