Člen Sboru dobrovolných hasičů Nesměřice Jindřich Šťastný byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví, k němuž došlo při čištění požární nádrže v Nesměřicích dobrovolnými hasiči v červenci roku 2014.

Hasiči tehdy požární nádrž vypouštěli. I proto muselo být například zvednuto stavidlo nádrže. Při této rutinní hasičské akci ale uvízla ve výpusti pod vodou devítiletá dívka, která se v době čištění nádrže pohybovala v bezprostředním okolí spolu se svým otcem.

Dívku z výpusti nakonec vyprostili přítomní dobrovolní hasiči včetně Jindřicha Šťastného. Kromě nich tam zasahoval také profesionální hasičský sbor ze stanice Hasičského záchranného sboru Zruč nad Sázavou. „Zásah to tehdy byl velmi komplikovaný, protože nemáme odpovídající vybavení pro práci pod vodou," uvedl ředitel hasičského územního odboru Kutná Hora Jiří Pokorný.

Časově neomezená sbírka

I přesto, že se Jindřich Šťastný aktivně na záchraně dívky podílel, byl označen za jediného viníka celé této události, odsouzen na 16 měsíců podmíněně a bylo mu uloženo uhradit veškeré zdravotní výlohy spojené s léčbou nešťastné dívky.

„Rozhodnutím soudu jsem byl velmi překvapen. Nejsem právník, ani jsem nebyl u toho, když se zvedalo stavidlo, ale přijde mi krajně nespravedlivé, aby byla vina pouze na bedrech jednoho člověka," doplnil Pokorný.

Veřejná sbírka na pomoc Jindřichovi Šťastnému pokračuje i po Novém roce a je časově neomezená. Lidé tak mohou stále přispívat jakoukoliv částkou jak prostřednictvím zřízeného účtu, tak v hotovosti do zapečetěných pokladniček na několika místech ve Zruči nad Sázavou.

Sbírku vyhlásil nesměřičtí hasiči. Peníze jsou konkrétně určené na úhradu zdravotních výloh Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), právních výloh a na další výlohy s případem související, celkově zatím vyčíslené výši 1,06 milionu korun.

Nezištná pomoc potěší

Jindřich Šťastný se tak kromě zápisu v rejstříku trestu musí nyní vypořádat s vysokým finančním odškodněním. U soudu nepomohl ani ten fakt, že požární nádrž není veřejným koupalištěm a lidé se zde vždy koupou na vlastní nebezpečí.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se rozhodli přispět do veřejné sbírky a podpořit mě a moji rodinu v nelehké životní situaci," uvedl Jindřich Šťastný ve svém vyjádření. „Jako dobrovolný hasič jsem se účastnil mnoha akcí na pomoc lidem, kteří se ocitli v nesnázích. Proto vím, jak potěší nezištná pomoc a jak důležitý je pocit, že na vše nezůstal sám," poznamenal.

Zároveň vyjádřil svou vděčnost jak za příspěvky posílané na účet, tak také za částky, které lidé osobně vhazujete do pokladniček rozmístěných v obchodech a institucích ve Zruči nad Sázavou. „Z účtu už odcházejí pravidelné měsíční splátky, jež byly vyměřeny zdravotní pojišťovnou na pokrytí výdajů zdravotní péče," dodal Jindřich Šťastný.

Čtěte také: Dobrovolní hasiči z Nesměřic vyjádřili podporu odsouzenému kolegovi