Příznivě při kontrolách na táborech vyzněla prohlídka zdravotnických deníků: záznamy připomínaly především ošetření ranek po odstraňování klíšťat či ošetřování drobných poranění a odřenin. Spíš jen výjimečně byly zaznamenány větší (ale stále méně závažné) úrazy dětí; například vyvrknuté kotníky, zhmožděniny, řezné rány. Zpravidla k nim došlo v době, kdy byly děti pod kontrolou – v rámci organizované činnosti. Drobnějšími patáliemi, o nichž zkoumaná evidence vypovídá, pak byly bolest hlavy bez dalších příznaků, nevolnost, bolest v krku, ojediněle zvýšená teplota – a také alergické reakce například v souvislosti s bodnutím hmyzem.

Během července vyrazili zástupci hygienické stanice na tábory prověřovat pět stížností. Tři z těchto podnětů vyhodnotili jako neoprávněné, jeden jako oprávněný – a zbývající byl oprávněný částečně. Celkově se pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých vydali po celém kraji na 96 táborových kontrol, z nichž šest bylo zaměřeno speciálně na zajištění stravování.

Potvrdila se zkušenost, že největší trable bývají spojeny se zásobováním pitnou vodou. Konkrétně šlo o sedm z celkem 11 zjištěných závad. Většinou se jednalo o problémy s vodou ze studny, u níž mikrobilologický rozbor v laboratoři prokázal zhoršení kvality. „Provozovatelem akce vždy byla bezodkladně přijata nápravná opatření a byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody,“ uvedla k tomu ředitelka Tomicová.

Už pouze ojedinělý byl výskyt dalších odhalených problémů: nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí, chyby ve zdravotním zabezpečení či ve vedení dokumentace – a dokonce nesplnění podmínek ohlašovací povinnosti. Ukazuje se, že organizátoři již většinou mají zkušenosti z minulých let a zpravidla vědí, co a jak je třeba zařídit. A ti, kteří pochybili, se k problému postavili čelem a okamžitě začali pracovat na zajištění nápravy. I k tomuto přístupu, který Tomicová označila jako „maximální součinnost“, budou hygienici přihlížet při rozhodování o pokutách.

Táborníků jsou v kraji každé léto desetitisíce; rok od roku se jejich počty zpravidla zvyšují. Přehled o tom mají právě hygienici, jimž jsou organizátoři své aktivity povinni ohlašovat. K 31. červenci bylo nahlášeno celkem 232 táborů (jež se oficiálně označují jako „zotavovací akce“) s 362 běhy a 24 318 zúčastněnými dětmi – a k tomu 39 jiných podobných akcí (jež jsou buď krátkodobé, nebo určené jen pro menší kolektiv; může jít například o sportovní soustředění) s 71 běhy pro 1580 dětí.