V tomto týmu, kde působí jak zástupci ministerstva, tak i Policie ČR, mají již nyní zástupce kraje Královéhradecký a Plzeňský.

S krajem má ministerstvo sdílet aktuální informace o bezpečnostní situaci ve vybraných lokalitách. Chystá se také přenášení zkušeností z regionů s větší koncentrací cizinců, kde podařilo přijmout opatření zvyšující bezpečnost. Ostatně už i na Mladoboleslavsku se osvědčily společné hlídky s účastí policistů ze Slovenska a Polska, schopných případným hříšníkům domlouvat v jejich mateřštině.

Právě v Mladé Boleslavi a okolí jsou problémy se zahraničními pracovníky tamějších průmyslových provozů, kteří volný čas často tráví s alkoholem, v rámci kraje nejviditelnější. Odhaduje se, že ve městě pobývá kolem 15 tisíc cizinců.

Policejní statistiky kriminality zde až do roku 2017 ukazovaly klesající trend vývoje kriminality. Loni však přišla změna: počty přestupků i trestných činů se v meziročním srovnání mírně zvýšily. A ve srovnání s předchozím rokem se podíl cizinců na celkové kriminalitě zdvojnásobil.