To si v připravovaném strategickém plánu klade jako jeden z klíčových cílů zlepšení stavu životního prostředí a péče o zeleň. Těžbě štěrkopísku se snaží zabránit, aby byla zajištěna větší ochrana přírody, a ložisko chce ponechat v současném nevyužitém stavu jako rezervu do budoucna.

Od úředníků z kraje se Bakovští dočkali pomyslného přikývnutí, vyplývá z pondělní informace hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). „Odbor životního prostředí a zemědělství dospěl k závěru, že chráněné ložiskové území Bakov nad Jizerou je v tuto chvíli vhodnější ponechat bez stanovení dobývacího prostoru,“ konstatovala.

Neznamená to ovšem vyslovení stopky na věky. Možnost budoucí těžby úředníci v Praze nevylučují. Ovšem s tím, že pokud by k ní mělo dojít, bude při stanovení dobývacího prostoru nutné tento záměr posoudit podle zákona číslo 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.