Přírodní Rybník Starý u Líchov leží na prameni Sečského potoka. Hlavním důvodem jeho ochrany je populace žáby kuňky ohnivé. Vyskytují se tam i ještěrka obecná, ještěrka živorodá, šídlo obecné a další druhy. Přírodní památka má rozlohu přes tři hektary.

A jak vnímá zařazení rybníka Starý mezi chráněná území Otakar Jeřicha, starosta Dublovic? „Nejde o rybník obecní, ale o soukromé vlastnictví jednoho občana. Ten k tomu měl výhrady, protože zde chtěl v lokalitě nějakým způsobem hospodařit. To nyní nelze, protože se zde nic nesmí upravovat," reagoval starosta.

„Obec byla účastníkem řízení a já jsem vznesl připomínku, která se týkala obecní komunikace, která vede po hrázi rybníka. Je ve špatném stavu. Když jsem se zajímal o to, zda ji lze v chráněném území opravovat, bylo mi řečeno, že ano. Pro nás se tedy nezměnilo nic," dodal Otakar Jeřicha. Připustil, že o opravě komunikace, která spojuje Líchovy a rybník Starý, zastupitelé diskutují již čtyři až pět let s požadavkem udělat kompletně celý úsek.

Intravilán před dokončením

„Protože na kompletní opravu je rozpočet 2,4 milionu korun bez daně z přidané hodnoty, neustále jsme tento záměr odsouvali. Ještě pořád nemáme všechny komunikace zahrnuty v intravilánu, zbývají nám poslední kousky. Až bude intravilán dokončen a nebude v jednotlivých osadách co vylepšovat, pustíme se do této akce. Počítám, že bychom opravu mohli naplánovat na příští rok, ale jen část úseku. Nebudeme ale záplatovat, ale uděláme souvislý asfaltový povrch," vysvětlil starosta.

Další chráněnou lokalitou v obci je rybník Jezero, které bylo vyhlášeno přírodní rezervací již v roce 2002. Jde o území o výměře sedm hektarů, na kterém se vyskytuje například chřástal vodní, žluva hajní a v okolí bylo zaznamenáno i hnízdění dravce motáka lužního.

Čtěte také: Benešovsko má nově další přírodní památku. Přinese to i nevýhody?

Marie Břeňová