Fakulta biomedicínského inženýrství je opravdu unikátní; v jejím zaměření je velká budoucnost,“ míní Vácha. Očekává, že chystaná spolupráce s jedinou veřejnou vysokou školou v kraji prospěje studentům středních odborných škol zaměřených nejen na zdravotnictví.

„Velký potenciál vidíme zejména v propojení našich zdravotnických lyceí a průmyslových škol, kde chceme výrazně podpořit obory informačních technologií, robotiky a kybernetické bezpečnosti,“ shrnul radní, ve kterých oblastech vidí příležitost k rozvoji společných aktivit. Zájem o spolupráci ostatně již také projevili i pedagogové z některých základních škol.

Kladenská fakulta má k dispozici vybavení, jež i na znalce moderního zdravotnictví může působit jako závan budoucnosti. Nechybí třeba robotický pacient schopný simulovat nejrůznější zdravotní komplikace. Či robotické vybavení fyzioterapeutické ordinace, kde studenti pomáhají skutečným pacientům s vážnými pohybovými problémy. Vedle využití prostor ČVUT pro praktickou výuku středoškoláků nabízí děkan Rosina i možnost zapojení studentů fakulty do rozmanitých technických projektů Středočeského kraje.

Biomedicínský obor v Kladně
- Fakulta biomedicínského inženýrství, která působí v Kladně, vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství.
- Činnost se pohybuje na pomezí techniky a medicíny. Reaguje na proměny v lékařství, kde v posledních letech velkou část práce přebírají složité technologie.
- Úspěchů fakulta dosahuje například ve výzkumu nanotechnologií pro zdravotnictví či se zaměřuje na vývoj UPV – umělé plicní ventilace. Věnuje se ale i uplatnění technologií v každodenní klinické praxi ve spolupráci s konkrétními zdravotnickými zařízeními.
- Klíčovými pracovišti jsou laboratoř robotické rehabilitace, výukové pracoviště záchranářů s plně vybavenou sanitkou a high-tech modelem kojence, výuka s použitím robotického pacienta, laboratoř anatomických modelů s plastinovanými lidskými těly, laboratoř biochemie – ale také unikátní pracoviště pro budoucí bezpečnostní odborníky.