Rozdíl je především v nižší bolestivosti, kdy se může stát, že žena příznaky přicházejícího akutního infarktu prakticky nepociťuje, plyne ze zkušeností kardiologů. Důsledkem často bývá, že vyhledá lékařskou pomoc později – a hrozí vážnější komplikace; včetně fatálních následků. Zatímco u mužů se infarkt hlásí typicky svíravou až pálivou bolestí na hrudi, která se může šířit i do okolních partií (nejčastěji levého ramene, krku či čelisti), dušností a pocením, u žen bývají častějšími příznaky i potíže s dýcháním, závratě, bolesti zad či dolní čelisti; varování může představovat i dlouhodobá únava.

Jiné vnímání bolesti

Hledat vysvětlení odlišností není jednoduché, připouští Michal Vrablík ze III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Kromě odlišného vybavení tkání může za rozdíly i odlišná anatomická stavba srdečního cévního zásobení; ženy mají jemnější a užší cévy než muži,“ poznamenal. Připomíná ale i další souvislost: u mužů a žen se často liší subjektivní vnímání obtíží. „Riziko infarktu myokardu si ženy také často uvědomují až v pozdějším věku než muži,“ doplnil profesor Vrablík.

U žen se při infarktu může objevit rovněž bolest žaludku, kterou pacientky snadno zamění s pálením žáhy či ji považují za projev žaludečních vředů. A ženy v menopauze by si měly dát pozor, aby příznaky přicházejícího infarktu nezaměňovaly s nepříjemnostmi klimakterického syndromu.

Důraz na prevenci

Bez ohledu na pohlaví lékaři varují, že u lidí s vysokým krevním tlakem a vysokou hladinou LDL-cholesterolu je riziko kardiovaskulárních příhod včetně infarktu výrazně vyšší: v případě hypertenze ve srovnání se zdravou populací až dvojnásobně – a v případě vysokého cholesterolu dokonce až osmkrát. Všem bez rozdílu proto doporučují: je důležité nepodceňovat kontroly včetně preventivních prohlídek a svého praktického lékaře navštívit alespoň jednou do roka. Právě na to hodně lidí v koronavirové době nedbalo.

Že prevenci není radno podceňovat, zdůrazňuje i lékař Vrablík, který je garantem projektu Srdce v hlavě. Ten se snaží připomínat veřejnosti především rizika spojená s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem, ale i s tím, že tyto problémy nebudou objeveny včas kvůli zanedbávání lékařských prohlídek (či pokud pak případně mají pacienti problém s dodržováním předepsaného léčebného schématu). Je vždy lépe infarktu předejít, než mu čelit, připomíná s tím, že je lepší přijít třikrát k vyšetření zbytečně – než jednou pozdě. A rizikové faktory, jako jsou krevní tlak, cholesterol, ale i cukr, si hlídat.

Kardiovaskulární onemocnění, z nichž nejčastější je u nás ischemická choroba srdeční včetně akutního infarktu myokardu, patří v naší zemi k velmi častým zabijákům. Podle údajů ÚZISu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, se podílejí na úmrtí až 40,1 procenta mužů a 45,6 procenta žen.

Úmrtí na akutní infarkt myokardu

close Úmrtí na akutní infarkt myokardu. info Zdroj: Zdroj: Český statistický úřad zoom_in

Zdroj: Český statistický úřad