Na dálnicích a silnicích první třídy, které má ve správě stát, se loni v kraji pracovalo na 25 mostních objektech, připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). S tím, že nešlo jen o rekonstrukce; někde se po demolici starých, již nevyhovujících mostů, stavěly úplně nové.

Nových nebo kompletně opravených mostů loni ŘSD ve Středočeském kraji otevíralo celkem 18. „Na dalších sedmi již práce probíhají a s jejich uvedením do provozu se počítá letos,“ konstatoval Buček.

Na dálnicích v okolí metropole

Na nové stavby má dojít v letošním roce. Hned z kraje stavební sezony, tedy jakmile to počasí na jaře umožní, má začít komplexní rekonstrukce mostu pod dálnicí D10 u Staré Boleslavi na Praze-východ. Postupně tam dojde na práce v obou směrech; jak v pravém, tak v levém jízdním pásu.

Pro dálnici D5 se chystají práce na Praze-západ: připravena je oprava dvou mostů pod dálničním tělesem na začátku dálnice u Chrášťan.

A dojde i na změnu na Pražském okruhu. „Na dálnici D0 plánujeme zahájit demolici a stavbu nového mostu přes Chlumeckou ulici na Černém Mostě v Praze 9. Nový most již bude šířkově dimenzován na plánované uspořádání tří průjezdných jízdních pruhů v každém jízdním pásu,“ představil Buček záměr i s vysvětlením.

V případě silnic I. třídy pofrčí stavební ruch nejprve na Příbramsku. Tam se chystá nejen zahájení opravy mostu na silnici I/66 v Příbrami. V plánu je také demolice s následnou výstavbou nového mostu na silnici I/19 v Počaplech přes Mlýnský potok. Opravovat se bude i most přes Zbenický potok na silnici I/4. To jsou stavby, o nichž je již rozhodnuto. V případě dvou desítek dalších míst v kraji jsou rekonstrukce mostů na silnicích I. třídy v různých fázích stavební přípravy. A ta má být někde už letos dotažena až k realizaci. „Minimálně u šesti zahájí ŘSD rekonstrukci ještě v průběhu druhého až třetího čtvrtletí,“ slibuje Buček.

Hlavní tahy v kraji mají stovky mostů

K loňskému 1. červenci mělo ŘSD na území Středočeského kraje ve správě celkem 652 mostů. Mimochodem: součet jejich délky dosahuje dohromady 31,99 kilometru! Z nich 402 je na dálnicích a 250 na silnicích I. třídy. Nyní už je však mostů více. Ve druhé polovině roku byly totiž uvedeny do provozu nové dálniční i silniční úseky, kde mosty nechybějí. Například deset jich je na novém úseku dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Krušovicemi; čtyři pak na druhé dokončené části obchvatu Slaného.

Významné opravy mostů dokončené loni
- Rekonstrukce tří mostů na silnici I/38 obchvatu Čáslavi na Kutnohorsku, kde byla doprava vedena po objízdné trase přes centrum města (což na tomto dopravně vytíženém tahu způsobovalo komplikace). Mosty, a tím i obchvat, byly uvedeny do provozu v závěru srpna.
- Oprava mostu na silnici I/7 u Kutrovic na Kladensku, kde byla doprava vedena kyvadlově, což na tomto frekventovaném tahu přinášelo dlouhé kolony; těžká nákladní doprava byla převedena na objízdnou trasu. Most, který byl předán do užívání 18. prosince, bude tvořit součást levého jízdního pásu plánované dálnice D7 z Chomutova do Prahy.
- Náhrada původního mostu zcela nově postaveným na silnici I/38 u Újezdu u Luštěnic na Mladoboleslavsku. Šlo o jediný most ve Středočeském kraji spravovaný ŘSD, u něhož byl stav hodnocen jako havarijní (stupněm 7 na sedmibodové škále).
- Dálniční mosty: lanový most přes Labe na D11 u Poděbrad, který byl uveden do provozu 5. července; nově postavený most přes dálnici D0, nahrazující již nevyhovující původní, který je součástí mimoúrovňové křižovatky Slivenec.
- Nejvíce zahájení oprav mostů a jejich opětovného uvedení do provozu se loni dočkalo město Kolín, kde se pracovalo na třech objektech.

Zdroj: Ředitelství silnici a dálnic ČR