Takzvaná dálnice D0 se pojmenovává po hlavním městě (v úředních dokumentech lze pro Pražský okruh najít i označení SOKP, což znamená Silniční okruh kolem Prahy), jehož dopravnímu zatížení také výrazně odlehčuje už v nynější podobě, leží převážně na středočeském území – a slouží celé republice jako jedna z klíčových křižovatek hlavních tras. Zvláště v úseku spojujícím dálnice D1 a D5 jde o jednu z dopravně nejvytíženějších komunikací v republice, potvrzuje Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). „Denní intenzita provozu zde přesahuje 40 tisíc vozidel denně – a z toho třetinu tvoří těžká nákladní doprava. Podobně je tomu i na opačném konci v Praze 9 na Černém Mostě,“ konstatoval.

Začíná se od dubna

V příštích měsících přijde několik dopravních trablů, které přímo z první ruky pocítí středočeští a pražští řidiči. ŘSD totiž chystá několik akcí, které budou mít vliv na plynulost dopravy, uvedl Buček. S tím, že na okrajích metropole se pracovat bude hned, jakmile ustoupí zimní období.

Ilustrační foto.
Most na Mělnicku i nový valník pro lodě na Slapy. Povodí Vltavy utratí miliardu

S počátkem nové stavební sezony má začít rekonstrukce mostu – vlastně dvojice mostů, které jsou pro každý jízdní pás čili směr jízdy samostatné – přes Chlumeckou ulici na Černém Mostě v Praze 9. Pro řidiče to znamená výrazné omezení dopravy v této oblasti, už dnes známé kolonami. Od jara do podzimu se zde má jezdit režimu dopravy 0/2+2 – tedy dvěma provizorními jízdními pruhy v každém směru jízdy; celkem čtyřmi směstnanými do jednoho jízdního pásu. Vedle tohoto dlouhodobého omezení dojde i na víkendové uzavírky Chlumecké ulice pod mostem, což si vyžádá demolice současné stavby. Aktuálně běží výběrové řízení na zhotovitele prací a všechny přípravy směřují k tomu, aby se práce mohly naplno rozjet již v dubnu.

V tunelech i mezi nimi

Zhruba ve stejné době, s počátkem druhého čtvrtletí, se má začít pracovat také u protilehlého okraje metropole – na opravách stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice (označovaného také jako Komořanský tunel). I když většinu lze zvládnout za běžného provozu, postupně budou po sedm víkendů uzavírány jednotlivé tunelové trouby. Tahle akce již má známého zhotovitele – za 176,9 milionu korun bez DPH vysoutěžilo zakázku sdružení firem Subterra + Eltodo.

Policisté vyrážejí se strážci národního parku na společné hlídky na lyžích.
FOTO: Krkonoše jsou narvané, policisté honí na lyžích hříšníky

Pracovat se bude také mezi oběma tunely, na Radotínském mostě nad oblastí ústí Berounky do Vltavy. Tam se pro letošní rok počítá s druhou etapou rekonstrukce asfaltobetonového povrchu vozovky a sedmi mostních závěrů (což jsou přechodové úseky mezi jednotlivými prvky konstrukce). „Letos se bude pracovat v levém jízdním pásu ve směru od dálnice D5 k dálnici D1,“ upozornil Buček na směr, který mnozí označují také jako „od letiště na Modletice“ či „do Brna“. Co to přinese motoristům, lze odhadovat z loňských zkušeností s pracemi v opačném směru: nárazově se tvořící kolony spojené s regulací vjezdu to tunelu. Příznivou zprávou je, že to potrvá jen měsíc – a už v létě má být hotovo. „Zahájení opravy je plánováno na druhé čtvrtletí. Pokud vše půjde podle plánu, neměla by trvat déle než 30 dnů,“ upřesnil Buček.

Plánované práce u středočeských obcí
- Výměna obrusné vrstvy na mostech na úrovni obcí Modletice a Herink na Praze-východ, postupně v obou pásech dálnice – se zahájením během druhého až třetího čtvrtletí; podle postupu příprav.
- Revitalizace cementobetonového krytu vozovky postupně v obou jízdních pásech mezi dálničními kilometry 23,2 a 26,0 (mezi mimoúrovňovými kříženími exit D5 a exit D6) na Praze-západ zhruba v oblasti Sobín, Hostivice (či na úrovni pražských Řep a Zličína) – se zahájením během druhého až třetího čtvrtletí; podle postupu příprav.
- Výstavba protihlukové stěn na úrovni obcí Ořech (kombinace trvalé a mobilní stěny) a Jinočany (mobilní stěna) na Praze-západ – v levém jízdním pásu směrem k D1, a to tak, aby již umožňovaly rozšíření dálničního okruhu na tři pruhy, které se v tomto úseku plánuje. U Ořechu budou omezení provozu minimální: snížení rychlosti a krátkodobé uzavření výjezdu z D0 na Ořech. U Jinočan budou omezení větší: svedení provozu do dvou provizorních jízdních pruhů a během samotné montáže stěny (což zabere asi týden) úplné uzavření jízdního pásu „na Brno“ s převedením dopravy do protějšího jízdního pásu.
- Průběžně krátkodobá omezení provozu v souvislosti s běžnou údržbou asfaltobetonového povrchu vozovky, svodidel, zeleně či zařízení dopravní telematiky (součástí elektronického systému sledování provozu a jeho řízení).
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR