Jaké památky by si v Noci kostelů ve středních Čechách podle Vás zasloužily návštěvu, které za to stojí?

Z naší Královehradecké diecéze patří jenom střípek území do Středočeského kraje, avšak je zde toho k vidění mnohé. Mezi naše nejnavštěvovanější kostely patří kutnohorské kostely, které každý rok mají brilantní program, ať se jedná o Sedlec, kostel sv. Jana Nepomuckého, kde letos bude vystoupení jazzmana Lee A. Davisona nebo večer s chválami připravený v modlitebně Apoštolské církve. Za návštěvu určitě stojí všechny otevřené chrámy a modlitebny. Zajímavý program je přichystán v kapli v Hlízově, která nabídne například výstavu obrazů Adolfa Lisého nebo v evangelickém kostele v Čáslavi je připravena vernisáž výstavy k reformaci ve střední Evropě a k výročí 150 let kostela v Čáslavi.

S jakým typem programu se mohou lidé o Noci kostelů nejčastěji setkat? A jaké jsou ty méně obvyklé?

Nejčastěji se setkáváme s komentovanými prohlídkami, koncerty, ať vážné hudby nebo v doprovodu kytar či pěveckých koncertů v podání umělců, místní scholy, místní ZUŠ a většinou nechybí ani prohlídky sakristií, zvonic, věží. Přednášky o symbolice chrámů, výstavy liturgických oděvů a předmětů s případným výkladem. Časté jsou i výstavy obrazů nebo výtvorů místních dětí a mladých. Mezi ojedinělé programy patří výtvarné dílny pro děti, autorská čtení, workshopy, biblické a židovské tance. Je důležité, že původní myšlenka – otevření chrámů, kostelů, modliteben k setkávání, povídání si a sbližování v rozhovorech o víře, náboženství, životě křesťana či mezináboženském dialogu - nevymizela a je stále přítomná.

Máte zprávy, že by stoupal zájem o Noc kostelů, nebo se počet návštěvníků drží na podobné úrovni? Předpokládám, že na takové akci účast neklesá.

Přesně tak, v průběhu let se návštěvnost ustálila, konkrétně v Královehradecké diecézi se pohybuje kolem 40 tisíc návštěvníků. Jsem ráda, že i po jedenácti letech je stále, co nabídnout a zájem je.

Ozývají se vám další památky, že se chtějí k události připojit, nebo je za ty roky již přihlásily všechny?

Kdepak, všechny určitě ne. Stále se přihlašují nové nebo jsou některé kostely a modlitebny, které se přihlašují po několikaleté pauze, díky čemuž této akci neschází pestrost.

Při Noci kostelů se otevírají i památky, které jsou jinak celý rok zavřené. Jaké jsou nejčastější důvody pro jejich uzavření, proč nejsou otevřené častěji?

Plošný zájem v průběhu roku není tak vysoký, proto se umožňuje přístup u příležitostí akcí s vyšší návštěvností. Případně tyto budovy postupně ztratily svůj původní účel kvůli nízkému počtu věřících a zároveň nenachází další uplatnění např. jako kulturní centra, muzea, prostory pro koncerty atd.