Od počátku lockdownu až do úterý 9. března hlídky zkontrolovaly více než 53 tisíc vozidel a jejich osádky, do jiného okresu pak nepustily přes 1100 vozidel.

Mezi nejčastější důvody nevpuštění je absence patřičných formulářů nebo odůvodnění k cestování do jiného okresu. Někteří totiž i přes zákaz vyrazili do sousedního okresu na nákup, na návštěvu příbuzných či známých, jiní jeli dokonce sportovat.

Kromě toho policisté denně zkontrolují v průměru 600 provozoven, barů a restaurací. „Policisté provádějí namátkové kontroly na dvou stech místech vytipovaných v rámci Středočeského kraje. Jedná se zejména o páteřní komunikace, tedy dálnice a silnice I. třídy, dále policisté namátkově kontrolují i silnice nižších tříd, nádraží, ať autobusová, tak i vlaková,“ uvedla Vlasta Suchánková, mluvčí středočeské policie.