„Ohnisko se nachází v malochovu drůbeže v Osadě Labíčko u Čelákovic v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil úhyn jedenácti slepic z celkového počtu cca 40 kusů. Inspektoři Státní veterinární správy na místě zahájili šetření, odebrali vzorky uhynulé drůbeže a zaslali je k vyšetření Státnímu veterinárnímu ústavu Praha,“ okomentoval tiskový mluvčí České veterinární správy Petr Vorlíček.

Laboratoř potvrdila u uhynulé drůbeže virus ptačí chřipky. Zbývající drůbež musí být podle legislativy utracena.

„Stejně jako v předchozích případech bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření,“ doplnil Vorlíček. V takovém pásmu je nutné omezit pohyb drůbeže, uzavřít ji a obce musí udělat soupis jednotlivých kusů, které chovatelé mají.