"V prvním chovu se nacházelo původně více než pět desítek kusů drůbeže, převážně nosnic, ale také několik hus a krůt. Chovatel ve čtvrtek 8. 12. 2022 nahlásil Státní veterinární správě úhyn nadpoloviční většiny drůbeže," sdělil mluvčí Státní veterninární správy Petr Vorlíček. U ptáků se podle jeho informací rovněž objevily klinické příznaky nákazy jako je průjem, respirační obtíže a apatie.

V druhém chovu, který se nachází ve stejné obci, v těsném sousedství, pak chovatel nahlásil úhyn dvou z celkem 20 kachen. V chovu se dále vyskytovalo 60 nosnic a šest hus. Třetí zasažený chov se nalézá v Nebřenicích, které jsou součástí obce Popovičky ve stejném okrese Praha-východ. Zde chovatel nahlásil úhyn 25 ze 45 nosnic. Zbývající drůbež rovněž vykazovala příznaky ptačí chřipky.

"Veterinární inspektoři provedli ve všech třech chovech kontrolu a také odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření pak potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku subtypu H5. Zbývající drůbež ve všech chovech bude během víkendu v souladu s legislativou utracena. Okolo ohnisek budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. V současné době se čeká na stanovení patogenity a konkrétního subtypu nákazy," vysvětlil Vorlíček.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.