Prvním krokem je podle slov radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) systematické zmapování toho, jaké služby jsou v okolí Labe a Vltavy aktuálně k dispozici. V posledních letech se totiž mnohé změnilo – a nabídka výrazně rozšířila. „Vyrostlo množství přístavišť, půjčoven lodí, vodních skútrů, center pro vodní lyžování i marín, které umožňují dlouhodobější kotvení i ubytování. Fungují také pravidelné turistické linky lodní dopravy,“ potvrzuje Draxler. S tím, že nový záměr je jasný: tohle všechno propagovat jako jeden celek; jako souhrnnou nabídku pro vodní turistiku na Labi a Vltavě. „U cyklistické Labské stezky se nám už tento postup velmi dobře osvědčil,“ připomněl Draxler, že cílem je přenést „na vodu“ to, co už úspěšně funguje na březích.

Hlavním nositelem projektu, jehož náklady jsou vyčísleny na více než 5,1 milionu korun, bude v Litoměřicích sídlící obecně prospěšná společnost Destinační agentura České středohoří (jejímiž zakladateli jsou město Litoměřice, Ústecký kraj a Biskupství litoměřické). Jako partneři a plátci přistupují kraje Ústecký a Středočeský i jeho Středočeská centrála cestovního ruchu. Na Středočechy připadá platba ve výši tři čtvrtě milionu korun, Severočeši by měli zaplatit 2,6 milionu. Počítá se s tím, že s uhrazením nákladů pomůže i dotace na podporu cestovního ruchu v regionech od ministerstva pro místní rozvoj.

Po čtyřech letech se má rozjet krajský spolek

A co krajský spolek Středočeské vodní cesty? Zastupitel Petr Halada (STAN) připomněl v rámci projednávání spolupráce se Severočechy zapsaný spolek, který v minulém volebním období, v prosinci roku 2015, společně zakládaly Středočeský kraj, akciová společnost BG Technik cs a Asociace malých a středních podnikatelů. S cílem podporovat provozování říčních přístavišť pro menší rekreační plavidla, propagovat činnosti ve sportu, cestovním ruchu i lodní dopravě a pořádat akce zaměřené na integraci osob s mentálním a zdravotním postižením. „Existuje ještě?“ otázal se Halada?

O činnosti tohoto spolku totiž zatím mnoho slyšet nebylo. Vlastně jen to, že nějakou dobu nefungoval, nové vedení kraje mu pozastavilo čerpání původně schválené milionové dotace – a před dvěma roky krajští zastupitelé schválili novou podobu jeho stanov, jež měla umožnit spolku obnovit činnost. Tu se původně nepodařilo rozjet kvůli neujasnění koncepce jeho činnosti (a objevovaly se otazníky i kolem hospodaření).

Nové stanovy schválené 27. června 2017 měly přinést změnu. Spolek podle nich má spolupracovat při pořádání výstav zaměřených na propagaci regionu, podporovat turistické využití vodních cest na Labi a Vltavě i na dalších řekách v jejich povodí a podporovat spojení vodních cest s turistickou nabídkou zajišťovanou městy a obcemi. Stanovy také hovoří o spolupráci s hospodářskými komorami či s akademickou obcí a o získávání peněz prostřednictvím dotací a grantů. Co se zatím stalo – či alespoň co je vidět navenek – shrnuje otázka zastupitele Halady: existuje ještě ten spolek?

„Funguje,“ odpověděl radní Draxler. Naznačil přitom, že o výsledcích práce by již mělo být slyšet. „Před čtrnácti dny nastoupil nový ředitel – a brzy budou vidět výstupy,“ slíbil.