V Berouně se hygienici vydali 4. května na hrnčířské trhy, v případě Kostelce pak šlo o keramický den pořádaný 25. května. Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání se vydalo prověřit, zda jsou v pořádku nabízené předměty určené pro styk s potravinami a kosmetické přípravky. Přestěji: zda prodejci plní zákonem stanovené požadavky týkající se značení a dokumentace, ať už jsou jejich sortimentem hrnky, talíře či mísy, anebo mýdla, tělová másla a balzámy.

Někdy domluva, jindy pokuta

Požadavkům na označení materiálů určených pro styk s potravinami vyhovělo všech 21 kontrolovaných prodejců keramického či porcelánového zboží. Požadované informace nechyběly – ať už vyvěšené na stánku, vyznačené přímo na výrobku nebo na přiložené vizitce. Horší už to bylo s takzvanými prohlášeními o shodě, majícími zaručovat zdravotní nezávadnost. Bezproblémových nebylo pouze 11.

Tři prodejci, kteří nabízeli vlastní výrovky, jakoukoli dokumentaci tohoto druhu neměli. Z pohledu hygieny je to jasná situace: jde o přestupek spojený s uložením sankce. Další případy vyřešily domluvy. Podle ředitele krajského odboru hygieny výživy Michala Novotného se týkaly situací, kdy prohlášení sice nechyběla – avšak bylo je nutno aktualizovat nebo doplnit. „Kontrolované osoby, které byly vyzvány k zaslání doplněného písemného prohlášení v náhradním termínu, svou povinnost splnily,“ konstatoval Novotný. Věc ještě budou dále řešit hygienické stanice příslušné podle místa sídla výrobce či prodejce.

Pyrotechnici jeli likvidovat herní schránku v podobě bomby
Pyrotechnici jeli likvidovat herní schránku v podobě bomby

Kosmetika bez údajů

V Berouně došlo i dvě kontroly nabídky kosmetických přípravků – a zatímco jedna byla bezproblémová, druhá vedla k ukončení prodeje a uložení sankce. I v tomto případě se jednalo o výrobky z vlastní produkce. Chybělo jim požadované označení: například složení, šarže, data spotřeby či minimální trvanlivosti, ale i údaj o osobě odpovědné za uvedení na trh.

Pivní slavnost bez problémů

Hygienici kontrolují nejen stánky se zbožím, ale také stánkový prodej občerstvení. Tak tomu bylo i 25. května v Rakovníku, kde se odehrávala pivní slavnost Konšelský tuplák (představující produkci 16 pivovarů s vystoupeními šesti kapel). Hygienici se zaměřili na stánky s občerstvením, jejichž nabídka byla skutečně rozmanitá: od párků v rohlíku přes grilované speciality až například po guláš z hlívy – a dokonce nechyběly ani cukrářské výrobky.

Kontrola v sedmi stáncích neodhalila nedostatky: prodejci měli stánky čisté, dodržovali zásady pro manipulaci s potravinami i jejich skladování, nechyběl dostatek vody k osobní i provozní hygieně. Také vyvěšení informací o alergenech v nabízených potravinách a nápojích bylo v pořádku. Hygienici zaznamenali i fakt, že jestliže ke vstupence dostal každý návštěvník upomínkovou skleněnou třetinku na pivní ochutnávky, v areálu nechyběla ani „myčka“ sklenic, aby bylo co nejvíce omezeno používání plastových kelímků…

V nadcházejícím období mohou s častějšími kontrolami počítat například sezonní stánky nabízející občerstvení a nápoje v rekreačních oblastech – a také prodejci zmrzliny.

Spalničky - ilustrační foto
Po pauze se spalničky opět přihlásily