Problémem jsou podle něj takzvané rámcové smlouvy s dodavateli prací, které údajně porušují zákon. „Podal jsem v té věci podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím JUDr. Tomáše Sokola,“ sdělil Pánek Deníku; i s odkazem na svoji spolupráci s jedním z nejznámějších právníků v zemi. Odkazuje na zákon o veřejných zakázkách, konkrétně na ustanovení § 131 odst. 3, podle něhož nesmí trvání vztahu z rámcové dohody překročit čtyři roky. „Středočeský kraj toto ustanovení nerespektuje minimálně od roku 2016,“ tvrdí Pánek. Závěry úřadu, k jehož činnosti patří právě kontrola zakázek, však zřejmě nelze očekávat v krátké době, ale až po detailním prošetření. A nejspíš dojde i na právní analýzy.

Rámcové smlouvy se neobnovily

Neoficiálně se Deník setkal s údivem nad tím, co se Pánková na rámcových smlouvách nelíbí, když tyto vztahy byly navázány ještě za vlády jeho stranického kolegy – prvního středočeského hejtmana Petra Bendla. Ovšem – právě to Pánek kritizuje.

„Opravy jsou prováděny na základě rámcových smluv sedmi firmami. Smlouvy byly uzavřeny před mnoha lety. Podivné je, že té doby nikdo z hejtmanů (včetně hejtmanů Ratha, Řiháka, Petery či Jermanové) tyto smlouvy znovu nevysoutěžil,“ odkázal na období od roku 2008.

„Od roku 2016 to navíc požaduje zákon o veřejných zakázkách, který stanoví, že vztah z rámcové smlouvy může trvat maximálně čtyři roky. Tedy už v roce 2016 mělo dojít k vypsání veřejné soutěže na takzvanou zimní a letní údržbu, což neproběhlo,“ vysvětluje. S tím, že právě od onoho roku 2016 počítá hodnotu prací, již nasčítal na nejméně pět miliard. Je nicméně pravdou, že hlídat termíny a smluvní vztahy. Je nicméně pravdou, že hlídat termíny a smluvní vztahy neměli jmenovaní hejtmani; to je věc úředníků.

Z Pánkova pohledu se nejedná jen o nějaké opomenutí či pochybení formálního rázu. Léty zaběhnutá praxe má podle něj praktické dopady i na kvalitu oprav silnic, již už kritizoval na různých lokalitách v kraji. Nově, a to právě v souvislosti s pracemi na základě rámcových smluv, upozorňuje na opravu krajské silnice II. třídy v Řevnicích po loňské zimě. A hodnotí ji příkře nejen proto, že přišla opožděně.

„Oprava je provedena tak strašlivě, že „opravený“ stav je ještě horší než původní. Do některých výtluků byla nalita řídká asfaltová břečka a na to nasypána hromada ostrého štěrku,“ shrnul Pánek své dojmy z obhlídky přímo na místě. „Nebezpečné jak pro automobily a motorky, tak pro kolemjdoucí děti směřující po vedlejším chodníku do nedaleké školy,“ konstatoval.

Výhrady vedly k finanční sankci

Michael Pánek, který se někdy sám označuje přezdívkou „Silničář“, je členem krajského zastupitelstva za ODS – a ze 14. příčky na stranické kandidátce se ve volbách dostal i do toho příštího. Dlouhodobě patří ke kritikům činnosti Správy a údržby silnic Středočeského kraje a jejích zakázek. Krajským silničářům (kteří nefungují jako „technické služby“ vybavené stroji, ale jde o kanceláře, jejichž osazenstvo práce objednává u externích firem), dlouhodobě vytýká údajné machinace, které podle něj vedou minimálně k neúčelnému využívání peněz určených na opravy silnic.

Končící hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) na jeho adresu uvedla, že právě jeho přičiněním je Krajská správa a údržba silnic nejkontrolovanější z příspěvkových organizací kraje. Pánek však namítá, že tohle prověřování není dostatečné: k rozkrytí nezákonností, na které upozorňuje, by byl potřebný hloubkový audit – nebo policejní vyšetřování, k němuž již také podal podnět. Před rokem uspěl i s podáním k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jenž krajským silničářům vyměřil pokutu za účelové dělení zakázek na obnovu vodorovného značení.

Porcování na menší celky tak, aby práce bylo možné zadávat přímo coby veřejné zakázky malého rozsahu a nebylo nutné vypisovat otevřené výběrové řízení, je podle Pánkových slov u středočeských silničářů opakovanou praktikou. Dále kritizuje kontroly provedených prací v terénu i hospodaření správy silnic, jež považuje za nedostatečné až „téměř nulové“, nelíbí se mu pouze dvouleté záruky požadované u většiny oprav – a hovoří také o nekoncepčním plánování oprav či o špatných projektech. Ředitel krajských silničářů Zdeněk Dvořák v minulosti jeho výhrady opakovaně odmítal. Ke konkrétním případům vznášel argumenty, proč se z jeho pohledu Pánek mýlí. Pravdu podle něj neměli ani znalci, u nichž si Pánek zaplatil vypracování posudků – přičemž Dvořák kontroval odbornými vyjádřeními, která naopak objednal jeho tým.