Ukázalo se to při jednání krajských zastupitelů, kteří schválili pokračování spolupráce kraje s Evropským hospodářským zájmovým sdružením Access EU! – EEIG. Za „komplexní služby v zastupování zájmů kraje“ v letošním roce zaplatí středočeský rozpočet 41 400 eur; s možností dokoupení doplňkových služeb konzultantů.

Služby za milion korun

„Ta paušální částka je milion korun ročně; něco přes 80 tisíc měsíčně,“ přepočítal cenu služeb na domácí měnu opoziční zastupitel Věslav Michalik (STAN). Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) vysvětlila, že takto kraj získává to, co pro něj dříve zajišťovala vlastní bruselská kancelář – ovšem tehdy to bylo mnohonásobně dražší. „Dodávávají nám informace, organizují jednání a zajišťují aktivity podobné lobbingu,“ upřesnila.

Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács doplnil, že tato externí spolupráce je intenzivní, přičemž poskytované informace, zprávy a analýzy se mohou zúročit hlavně v budoucnosti. Velkou měrou se týkají příštího programového období.

„Tedy čerpání dotací po roce 2021,“ uvedl s odkazem na fakt, že jde o plánování možnosti čerpat dotace v letech 2021 – 2027 (současnost spadá do programového období 2014 – 2020). Jednotlivé cykly se od sebe odlišují – a pro každé období se je třeba naučit, jak dotace v rámci přímých podpor z Bruselu účinně získávat. „Pozitivní efekty přináší spolupráce především v rámci příprav na příští programové období,“ vysvětlil Kovács, že schválená platba je zejména investicí do budoucnosti.

Zprávy, které vedení kraje z Bruselu získává, mají být nově dostupné širšímu kruhu zájemců. Pokud budou chtít, budou se s nimi moci seznámit i členové zastupitelstva.

Rušení po deseti letech

Když v prosinci 2014 (tedy v minulém volebním období) padlo rozhodnutí o zrušení bruselské kanceláře a o jejím nahrazení spoluprací s Access EU! – EEIG, Deník informoval, že průměrné náklady na její fungování se pohybovaly kolem 60 tisíc eur ročně, tedy asi 1,6 milionu korun. O něco dříve se hovořilo o částce přesahující dva miliony – ovšem podle tehdejších informací hejtmanství to například v roce 2013 bylo jen 45 tisíc eur.

Hlavním argumentem ke zrušení kanceláře se stala úspora nákladů „na desetinu“ (posun od milionů na 200 tisíc korun zazníval v debatách z roku 2014 opakovaně). Navíc v kombinaci s očekáváním, že jde jen o dočasné řešení; počítalo se s tím, že vznikne nové zastoupení, jež bude v rámci čerpání dotací i propagace zastupovat zájmy všech krajů zároveň. A nechyběly ani politické tahanice kolem nařčení, že post šéfa středočeské kanceláře, oficiálně nazývané Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu, působí dojmem politické trafiky.

V té době rušily svá zastoupení v Bruselu i další kraje. Na počátku, při otevírání 16. března 2004, byly střední Čechy mezi kraji první; hned po Praze. Tehdejší prvotní záměr se dal shrnout několika slovy: logistika, propagace, informace – plus udržování kontaktů s evropskými institucemi. Následovaly opakované kritiky, že zastoupení funguje jako kontaktní centrum, které nikdo nezná, a viditelná činnost se prakticky omezuje na několik společenských akcí ročně.