V jejím rámci se dopravní hlídky vždy jeden den v dubnu věnují především měření rychlosti, a to se zaměřením na místa, na něž během února upozorňovali prostřednictvím webových stránek občané. Policisté však vycházejí i z bezpečnostních analýz teritoria a vlastních vytipovaných rizikových lokalit, připomněla Barbora Scheeweissová ze středočeského policejního ředitelství.

V rámci kraje se na dodržování rychlostních limitů ve středu soustředilo celkem 135 policistů, kteří zkontrolovali 1239 vozidel. „Celkem bylo zjištěno 499 dopravních přestupků, kdy v blokových pokutách bylo vybráno necelých 240 tisíc korun,“ shrnula výsledky Schneeweissová. O překročení rychlosti se podle jejích slov jednalo v 336 případech. Z dalších přestupků Schneeweissová připomněla požití alkoholu dvěma šoféry, 14 nepoužití bezpečnostních pásů či 21 případů nevyhovujícího technického stavu vozidla. „A celkem pět řidičů cestovalo na zpoplatněném úseku bez dálniční známky,“ doplnila bilanci Schneeweissová.

Celorepublikově zkontrolovalo přes 800 policistů bezmála 7500 vozidel, připomněla Hana Rubášová z policejního prezidia. Výsledkem bylo 3193 odhalených přestupků, přičemž přes 2300 z nich se týkalo rychlosti. Jako další časté odhalení připomněla Rubášová nevyhovující technický stav vozidel (162 případů), nepoužití bezpečnostních pásů (104), vozidla bez dálničních známek (39) a jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (27).