O výsledcích její středočeské části informoval v úterý mluvčí Pavel Truxa. S tím, že policisté ve Středočeském kraji věnovali pozornost nejen jezdcům na motocyklech, u nichž se zaměřili především na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, technický stav motorky či například na používání ochranné přilby, ale i dalším řidičům. Stejně jako na sledování dalších souvislostí dění na silnicích, k nimž patří i pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech či třeba problematika nelegální migrace.

„Do dopravně bezpečnostní akce bylo ve Středočeském kraji zapojeno celkem 342 policistů, kteří zkontrolovali 2708 vozidel a motocyklů,“ konstatoval Truxa. S tím, že ze 494 zjištěných přestupků se motorkáři dopustili 18. Většinu provinění vyřešilo uložení pokuty na místě. „Dohromady 130 řidičů překročilo nejvyšší dovolenou rychlost, 13 jich před jízdou požilo alkohol – a tři užili jiné návykové látky,“ upozornil na vybraná pochybení.

„Cílem dopravně bezpečnostních akcí není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti a porušování dalších pravidel v silničním provozu přináší,“ připomněl Truxa, že úspěšnost se neměří výší částky, kterou hlídky zkasírovaly. „Hlavním cílem je ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti,“ konstatoval s upozorněním, že kontroly na silnicích budou pokračovat. S blížícími se prázdninami je bude možné vídat opravdu poměrně často.