Policejní mluvčí Veronika Čermáková nicméně upozornila, že opomenuté připoutání rozhodně nebylo prohřeškem jediným. Policisté, kteří zastavili ke kontrole téměř půl druhého tisíce vozidel, zjistili 367 přestupků. Většinu vyřešila pokuta na místě; bylo jich 350 – a celková výše pokut dosáhla 152 tisíc korun. V průměru tedy řidiči zaplatili něco přes čtyři stovky. Sedmnáct přestupků se bude řešit ve správním řízení.

Chybějící zádržné systémy, dálniční známky…

Vedle 130 případů pásů, k nimž se připojilo ještě čtvero chybějících zádržných systémů, se dalším nejčastějším prohřeškem stalo překročení nejvyšší dovolené rychlosti. „Tento přestupek spáchalo celkem 37 řidičů. Policisté také zastavili 34 vozidel, která nebyla opatřena platnou dálniční známkou. Celkem 33 řidičů použilo ke své jízdě vozidlo s nevyhovujícím technickým stavem,“ uvedla Čermáková.

Připomněla také devět řidičů, jimž chyběly doklady o zaplacení povinného ručení, šest, kteří si s sebou nevzali řidičák a jednu osobu, která oprávnění k řízení vůbec nemá. Alkohol nadýchalo pět řidičů, z toho jeden překročil jednopromilovou hranici oddělující přestupek od trestného činu; dvěma šoférům vyšel pozitivně drogový test.

V souvislosti s ustanoveními, která se týkají výhradně jich, pochybilo i několik profesionálních řidičů; tři nedodrželi stanovenou dobu jízdy a bezpečnostní přestávku. Pokutám se podle Čermákové nevyhnuli ani jeden chodec a jeden cyklista.

Na Benešovsku se účastnil též koordinátor BESIP

Na Benešovsku společně s hlídkami vyrazil do akce i policejní preventista připomínající právě bezpečné poutání – a připojil se rovněž krajský koordinátor BESIP Miroslav Polách. Ten upozorňuje, že ne všichni vědí, jak se bezpečnostní pás v autě správně použít.

„Musí být upevněn přes rameno a hruď. Nikdy ho nesmíme mít připnutý přes krk,“ zdůraznil. Připomíná dále, že před jízdou je nutné správně nastavit sedačku ve vozidle a k tomu odpovídající výšku pásu – a velice důležité je také správně nastavit opěrku hlavy.

Fakta o poutání i o nepoutání

- Povinnost připoutat se má nejen řidič, ale také každá další přepravovaná osoba, pokud je sedadlo bezpečnostními pásy vybaveno.

- Pokud řidič nebo spolucestující nebudou připoutáni, hrozí jim od policistů na místě pokuta až do výše 2000 Kč. Ve správním řízení je sankce do výše 2500 korun. Nepřipoutaným řidičům jsou zároveň v rámci bodového systému přičítány 3 body.

- Řidič nenese odpovědnost za to, že dospělý spolujezdec není připoután. Měl by ho na tuto povinnost upozornit – avšak případnou pokutu si spolujezdec platí sám. Řidič je ale odpovědný za to, aby byly ve vozidle řádně připoutány děti.

Zdroj: Policie ČR